Nyheter

Första spadtaget för Wärtsilä-byggd LNG-terminal i Fredrikshamn

Vid en ceremoni den 25 september togs det första spadtaget för Hamina LNG-terminalen som ska konstrueras och byggas av Wärtsilä. Finlands finansminister Petteri Orpo, lokala tjänstemän samt chefer från Hamina LNG Oy och Wärtsilä deltog i ceremonin.

Terminalen, som har en kapacitet på 30 000 m3, möjliggör lagring av flytande naturgas (LNG), som kan förgasas och skickas ut till det befintliga distributionsnätverket som betjänar både den regionala och nationella marknaden. Terminalen kommer även att ha ett område för att lasta LNG i tankbilar samt möjlighet att lasta LNG på bunkerpråmar och mindre tankfartyg. Grunden till terminalens tank är redan gjuten, och anläggningen beräknas vara i full drift under 2020.

Projektet ingår i den globala expansionen av marknaden för LNG-infrastruktur. Wärtsilä spelar alltjämt en viktig roll i den utvecklingen genom sina ingående insikter och kunskaper om värdekedjan för LNG, och sitt omfattande utbud av LNG-relaterade lösningar.

– Den här nya terminalen blir ett viktigt tillskott till Finlands gasinfrastruktur och kommer att bidra till vår ambition om att förse lokala industrier och företag med tillförlitlig och ren energi. Vi uppskattar Wärtsiläs breda kompetens i LNG-teknik som gjort det här projektet möjligt, säger Markku Tommiska, vd för Haminan Energia Oy.

Alexandre Eykerman, Wärtsiläs direktör för LNG-lösningar, tillägger:

– Det här projektet ligger helt i linje med Wärtsiläs strävan att använda LNG-bränsle för att minska energiproduktionens miljöpåverkan. Det stödjer också vår vision om en framtid där energin till hundra procent kommer från förnybara källor, såsom sol och vind. För detta krävs flexibla, snabbstartande kraftverk som drivs med ren LNG. Wärtsiläs styrka som ledande teknikleverantör, i kombination med vår erfarenhet och expertis inom LNG-infrastrukturutveckling och kraftverkslösningar, ger oss möjlighet att leverera fullt integrerade energilösningar för en effektivare och renare energiframtid.