Nyheter

Kan robotar rädda oss från fossilerna?

Trä- och teknikbranschen är i en innovativ utvecklingsfas. Kan robotar vara en viktig del i hållbarhetsprocessen inom trähusbyggande?

Genom en ökad robotisering av byggnadsbranschen kan långsiktiga effektiviseringsvinster göras. Det kan också leda till ökad säkerhet samt bättre och mer användbara skisser där ett datorprogram direkt kan meddela vad som är möjligt att bygga sett till exempelvis Boverkets byggregler eller användarbarhet. Man kan tänka sig att ett enkelt modelleringsprogram, exempelvis Minecraft eller Sketchup, kan kompletteras med programmering som ger direkt återkoppling om utformningen av ett kök följer gällande standard.

Under Trä- och teknikmässan i Göteborg den 28-31 augusti diskuterades branschens framtidsutmaningar. Peter Selberg, Johanneberg Science Park, modererade ett panelsamtal om vilka möjligheter som ligger framför oss. Panelen var enig om att tekniken redan finns för ökad robotisering, men att utmaningen ligger i att implementera kunskapen och metoderna i hela byggprocessen.

Vad gäller tekniknivån menar Lars Atterfors att 80% av de fossila inslagen i dagens konventionella byggande kan ersättas med biobaserade produkter, så att spridning och genomsyrning snarare är det som återstår. Byggnadsbranschen har historiskt haft strikta yrkesroller och Kenneth Wilén menar att vi i större utsträckning behöver träffa varandra för att snabbare kunna implementera och använda oss av kunskap.

– Framtidens byggen är mer effektiviserade, hållbara och intelligenta, säger Holger Wallbaum. Han fortsätter; Vi renoverar för långsamt idag. Robotar kan bidra till ökad säkerhet och effektivitet. Det behövs fler digitaliseringsprocesser och robotar i byggprocessen.

Effektiviseringen i sig är dock inte huvudmålet, och robotiseringen sker inte för robotarnas skull. De ska istället ge välbefinnande, bättre och vackrare livsmiljöer. En robot kan arbeta med ett moment under längre tid, utan att det kostar lika mycket som om en människa hade utfört samma arbete. Våra städer får bättre livsmiljöer om vi slipper enkla, simpla eller tillochmed tråkiga lösningar. Vi måste älska våra byggnader!

– Nu finns verktyg för att designa material för ett byggande med större precision och tillförlitlighet hos maskinerna, avslutar Karin Hedlund, arkitekt på White arkitekter och huvudinstruktör på Chalmers robotlab.

Peter Selberg menar att robotarna inte enbart är till för att göra samma arbete snabbare, utan för att det ska det ska bli nytt och bättre och bygga mer hållbart.
Så kanske kan robotarna rädda oss från fossilerna?

Panelsamtalet genomfördes som en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Panel:
Holger Wallbaum, Professor i hållbart byggande, Chalmers
Karin Hedlund, Huvudinstruktör Chalmers robot lab, Chalmers
Lars Atterfors, Senior rådgivare inom industriellt byggande, Atterfors Consulting AB
Kenneth Wilén, vice VD och teknisk chef, Folkhem Produktion AB