Nyheter

Naturgasterminal i Göteborg möter hård kritik

Efter att ha fått godkännande i alla led är det nu upp till regeringen att avgöra om Swedegas ska få bygga en terminal för flytande fossil naturgas – och mycket talar för ett ja, skriver Dagens Industri.

Samtidigt möter naturgasterminalen motstånd.

– Vi behöver ingen storskalig mottagning av fossilgas, säger Lars Tysklind (L) till Dagens Industri.

Energimarknadsinspektionen har under sommaren lämnat sitt yttrande till regeringens prövning rörande den LNG-terminal, med naturgasledning kopplad till stamnätet, som Swedegas vill bygga i Göteborg.

LNG är en fossil, flytande naturgas som till största del består av metan.

Efter beredning av ansökan utifrån naturgaslagen och miljöbalken ansåg myndigheten i ett förslag om att regeringen ska bevilja ansökan.

– Vi har inte funnit några skäl att avslå ansökan, säger Conny Bäckman, jurist vid Energimarknadsinspektionen.   

Ärendet bereds just nu på regeringskansliet.  Mycket talar dock för att regeringen – nästan oavsett konstellation – kommer att gå på Energimarknadsinspektionens linje, uppger flera personer till Dagens Industri.

Skulle ett beslut fattas i dag hör Miljöpartiet till den majoritet av partier som skulle ställa sig bakom Swedegas satsningar. Något förenklat kan MP:s argumentation lokalt sammanfattas med att ”fossilgas är bättre än tjockolja”.

 

Även på nationell nivå säger MP ja till projektet. Partiets trafikpolitiska talesperson, Karin Svensson Smith, påminner dock om att naturgasen endast är en övergångslösning.

Jens Holm, klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, köper inte argumentet att anläggningen så småningom ska kunna bidra med en större andel biogas i stamnätet.

– Det är helt orealistiskt att se det här som ett projekt för att pumpa ut biogas. En del av kalkylen är att man ska kunna sälja vidare fossilgas på stamnätet.

Även Liberalerna anser – på såväl lokal som nationell nivå – att Swedegas bygge inte bör bli av.