Nyheter

Eolus säljer 30 MW norsk vindkraft till ewz

Eolus har tecknat avtal med ewz avseende försäljning av vindpark Stigafjellet i Norge bestående av 7 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka 30 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparken uppgår till 40,7 MEUR.

Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i projektbolaget som äger rättigheterna till vindparken. Eolus kommer att uppföra vindparken och ewz kommer att bidra med finansiering under byggnationen. Den preliminära köpeskillingen för vindpark Stigafjellet uppgår till 40,7 MEUR. Vindparken kommer att driftsättas under andra halvåret 2020.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster för att maximera utfall och produktion från anläggningen. Vindparken som är belägen i Bjerkreim söder om Stavanger är den första vindparken Eolus kommer att färdigställa i Norge.

– Från Eolus sida är vi väldigt glada över att ännu en gång få göra en affär med ewz. Denna gång för vårt första norska projekt att färdigställas. Vi uppskattar ewz som en långsiktig partner och är glada över att kunna hjälpa dem att uppfylla sina ambitioner gällande förnybar energi säger Eolus VD Per Witalisson.

– Jag är mycket nöjd över att kunna offentliggöra denna affär som ännu en gång visar på den höga kvalitet vår projektportfölj håller. Vi är också glada över att ewz gett Eolus förtroendet att sköta drift och förvaltning av anläggningen. Vi ser det som ett styrkebesked för våra drift- och förvaltningstjänster säger Eolus vice VD och operative chef Marcus Landelin.

Genomförandet av transaktionen är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde.