Nyheter

Automatiserat lager för små komponenter till University Hospital Zurich

Den schweiziska systemintegratören Ansorix har producerat ett automatiserat småkomponentlager för University Hospital Zurich, Schweiz. Lagerets transportband med nolltrycks ackumulering är baserade på Interrolls MCP (Modular Conveyor Platform).

Smådelslagret, som planerades, konstruerades och implementerades av Ansorix, är hjärtat i det nya logistikoch
servicecenter som beställts av University Hospital Zurich (USZ) i Schlieren, nära Zürich. Det förser USZ
med produkter och logistiktjänster.

USZ erbjuder medicinsk omfattande, individuell vård över alla sjukvårdsområden. Den ultramoderna
hälsovårdsanläggningen rymmer 44 olika kliniker och institut. Varje år administreras cirka 41 000
patientbehandlingar där. Dessutom registrerar klinikerna över 500 000 besökspatienter varje år.
För att säkerställa att sjukhuset är klart att möta framtida krav behöver det ett nytt lagerssystem – en effektiv
lösning som anpassas till sjukhusets krav och minskar driftskostnaderna. Det var också viktigt att den nya
logistikinfrastrukturen skulle ha flexibilitet att expandera med minimala störningar och kostnader.
Ansorix valde en lagringslösning från Kaufmann Systems AG, ett företag baserat i Hitzkirch, nära Lucerne,
Schweiz. Kompetenserna för de två företagen, som båda är partners i Interroll-gruppens globala Rolling On
Interroll-program, matchar perfekt.

Vital länk mellan smådelslager och plockstationer
”I likhet med tidigare projekt löpte samarbetet med Kaufmann Systems helt smidigt. I projekt som det här är
det viktigt att ha erfarna samarbetspartners som du kan lita på. Och med Kaufmann Systems är det
garanterat”, förklarar Vera de Vries, Sales and Marketing Manager på Ansorix Systems AG.
Det nya lagret har en kapacitet på 3 024 brickor per lagrings-/hämtningsmaskin.
MCP med integrerad 24V RollerDrive innebär att brickor av olika storlekar kan transporteras utan att
ackumuleringstryck. Brickorna tas från de fristående förvaringsställen och levereras till de fyra
plockstationerna. Förutom leverans av produktbrickor från lager avleder var och en av dessa stationer
tomma och fyllda brickor. Två ytterligare transportband levererar tomma brickor till plockstationerna för
påfyllning.

MCP från Interroll – den viktiga kopplingen mellan smådelslagret och plockstationerna i USZ-projektet – är i
huvudsak ett plug-and-play-system med moduler som gör det enkelt att skapa mycket sofistikerade och
flexibla materialflödeslösningar, som kan expandera med lätthet. Den integrerade 24V RollerDrive garanterar
ett kontrollerat och exceptionellt energieffektivt flöde av varor som kan anpassas efter aktuella krav.