Nyheter

STIHL planerar ytterligare tillväxt trots utmanande 2023

De senaste åtta månaderna har varit utmanande för STIHL koncernen. Företaget genererade intäkter på 3,84 miljarder EUR under perioden januari till augusti 2023, en nedgång med 1,5 % jämfört med föregående år. Efter borträkning av valutakurseffekter skulle intäkterna ha ökat med 0,9 %.

Personalstyrkan minskade med 0,5 % till 20 311 anställda världen över, vid 31 augusti 2023. Det finns flera orsaker till denna nedgång för verksamheten. Sedan restriktionerna till följd av coronaviruset lättades har konsumenter återgått till att spendera mer på turism, kulturella aktiviteter och att äta ute. Svagare ekonomisk utveckling, inflation och energikostnader har också bidragit till att dämpa konsumenternas spenderande generellt. Parallellt med denna återhållsamhet bland konsumenter världen över har också de auktoriserade återförsäljarnas stora lagerhållning påverkat försäljningen för STIHL.

Vid en presskonferens som hölls nyligen vid STIHL Media Day 13 september sade Michael Traub, styrelseordförande för STIHL:

– Efter flera år med stark tillväxt befinner sig våra marknader nu i en tillfällig konsolideringsperiod 2023. Men med över 100 år av historia i branschen har STIHL stor erfarenhet av att hantera fluktuationer i affärsverksamheten. Vårt familjeägda företag har ett långsiktigt synsätt och vi ser på framtiden med förtroende. Vi har ambitiösa tillväxtplaner och fortsätter att investera stort i vår verksamhet, i synnerhet i batterier – framtidens teknologi – och i vårt globala nätverk för tillverkning och försäljning.

Dessa planer innefattar vidare expansion för moderbolaget i Tyskland, tillade Traub. Utöver en ny anläggning för tillverkning av batteridrivna verktyg planerar företaget att bygga en egen anläggning för EC-motorer för batteridrivna proffsprodukter i Waiblingen, för att ge STIHL ytterligare bredd i tillverkningen av batteridrivna produkter.

Tillväxt i batterisegmentet trots utmanande marknadsförhållanden

– Det som är positivt är att vår batteristrategi betalar sig och att våra kunder världen över fortsatt är mycket intresserade av batteridrivna produkter från STIHL, fortsätter Traub. Försäljningen av batteridrivna motorsågar och andra batteridrivna verktyg har ökat jämfört med föregående år och vi har uppnått tillväxt med vår robotgräsklippare iMOW. Vissa regionala marknader utvecklas också positivt. Trots det ser vi fortfarande en övergripande nedgång i fråga om försäljning världen över för alla typer av drivsystem.

Globala marknader i korthet:

Försäljningsvolymerna i Västeuropahar minskat jämfört med föregående år. Efterfrågan på den inhemska marknaden i Tyskland påverkades av att sommarsäsongen kom igång sent, med en våt och kall vår följd av torr väderlek. Det gjorde att försäljningen minskade och intäkterna förblev i nivå med föregående års. Efterfrågan minskade även i Östeuropa.

Försäljningen i Nordamerika minskade – en trend som också påverkade den största marknaden för STIHL: USA. Latinamerika, å andra sidan, ligger på samma nivå som föregående år. För Brasilien, den största marknaden i Sydamerika för STIHL, noterades en liten försäljningsökning.

Afrika fortsätter sin tillväxtkurva och här noterades ökad försäljning. I synnerhet Sydafrika utvecklas positivt.

För Asien rapporterades minskad försäljning jämfört med föregående år. För den indiska marknaden ökade dock försäljningen något jämfört med föregående år.

Oceanienvar försäljningen överallt lägre än förra årets siffror, utom för Nya Zeeland, som genererade försäljningstillväxt.

STIHL förblir optimistiska och förväntar sig ytterligare tillväxt på medellång till lång sikt

– Som oberoende, familjeägt företag med god soliditet på över 60 % kan vi fortsätta att arbeta och planera långsiktigt, trots utmanande marknadsutveckling på kort sikt, sade Traub. Det är därför vi förväntar oss ytterligare tillväxt, i synnerhet i batterisegmentet, och gör avsevärda investeringar i STIHL koncernen globalt.

Bland investeringarna finns nedanstående:

Utvidgning och förnyelse av STIHL produktutbud för privatkonsumenter och i proffssegmentet.

Utveckling av laddningslösningar med hög prestanda för batteridrivna produkter, i synnerhet i proffssegmentet, för att göra det lättare att använda batteridrivna verktyg utan avbrott under arbetsdagen och att arbeta i och med naturen.

Utvidgning av globala försäljningskanaler, med tillägg av e-handelslösningar, samt expansion av det globala nätverket av specialiståterförsäljare.

Utveckling av specialprodukter för framväxande marknader för att ännu bättre utnyttja dessas marknadspotential.

Egen tillverkning av EC-motorer: Mer omfattande produktion och bekräftelse av satsningen på moderbolaget i Tyskland

STIHL utvecklar och tillverkar redan många av de delar som används i våra batteridrivna produkter, från mekaniska komponenter som gejder, kedjor, kedjehjulskåpor och höljen för elektronik som batterier och kablage. Nu planerar företaget att också börja tillverka sina egna EC-motorer.

Egen tillverkning av komponenter säkerställer att elmotorerna, som redan utvecklas av STIHL, passar ännu bättre för produkterna som helhet – vilket kommer att ytterligare förbättra prestandan och kvaliteten hos företagets batteridrivna produkter. Anläggningen kommer att placeras vid moderbolaget i Waiblingen i Tyskland och till en början fokusera på tillverkning av EC-motorer för batteridrivna proffsprodukter. Tillverkningsstart planeras till 2025. Den totala investeringen uppgår till cirka 17 miljoner EUR.

– Vi tillverkar nu det bultande hjärtat i varje batteridrivet verktyg: EC-motorn, sade Traub. Detta är ett stort strategiskt steg i vår övergång och innebär att vi kan fördjupa det mervärde vi erbjuder på den expanderande batterimarknaden, göra vår leveranskedja tåligare och bredda vår expertis. Sist, men definitivt inte minst, utgör beslutet att placera den nya anläggningen i Waiblingen en stark satsning på vårt moderbolag i Tyskland och gör att vi kan säkra arbetstillfällen där på lång sikt.

Den verksamhet STIHL bedriver i Waiblingen är för närvarande fokuserad på tillverkning av bensindrivna proffsverktyg och batterier, liksom på komponenter som sågsvärd och plastdelar. STIHL kommer också att börja tillverka batteridrivna proffsverktyg vid anläggningen 2024.

Det tyska moderbolaget, ANDREAS STIHL AG & Co. KG, genererade 1,11 miljarder EUR i intäkter mellan januari och augusti 2023, vilket motsvarar en minskning med 7,1 % jämfört med föregående år. Personalstyrkan ökade med 2,6 % till 6 004 anställda, varav 4 266 arbetar i Waiblingen, 460 i Fellbach, 259 i Ludwigsburg, 921 i Weinsheim och 98 i Wiechs am Randen.

Många produktinnovationer för professionella användare och konsumenter

På International Media Day presenterade STIHL ett antal olika innovationer och nya produkter, avsedda att hjälpa användaren att lättare arbeta med och i naturen, med särskilt fokus på den avsevärda expansionen av den batteridrivna portföljen.

Bland annat nedanstående produkter kommer inom kort att lanseras för professionella användare:

STIHL FSA 200 är företagets mest kraftfulla batteridrivna röjsåg. Denna innovativa nya produkt, som drivs av batterisystemet STIHL AP, är perfekt för enkel och effektiv trimning av högre gräs och buskar för trädgårds- och landskapsunderhåll, liksom i den offentliga sektorn. STIHL FSA 200 är försedd med ett ergonomiskt utformat styre och ett vibrationsdämpningssystem som minskar handtagets vibrationer.

STIHL HTA 150 är en batteridriven stamkvistare och den första maskin av denna typ som konstruerats med extra fokus på skogsbruk. Den har ett särskilt lätt, ihåligt skaft och en kraftfull EC-motor för precisionssågning. Tillsammans med skogsselen STIHL ADVANCE X-TREEm HT är det enkelt att styra denna högpresterande röjsåg för att effektivt gallra unga eller blandade bestånd i skogen.

STIHL HTA 160 är den mest kraftfulla batteridrivna stamkvistareni produktutbudet från STIHL. Den är utformad för att professionella trädvårdsspecialister säkert och bekvämt ska kunna avlägsna även högt sittande grenar från marken.

Tack vare den praktiska snabbkopplingen kan den batteridrivna kombimotorn STIHL KMA 120 R monteras på flera olika kombiverktyg från STIHL, vilket möjliggör många potentiella användningsområden.

För kapning vid byggarbetsplatser har STIHL de helt nya bensindrivna kapmaskinerna TS 710i och TS 910i med elektronisk bränsleinsprutning. Dessa mångsidiga verktyg med STIHL insprutning är de mest kraftfulla kapmaskinerna STIHL har i sitt utbud. Deras elektroniskt styrda bränsleinsprutningssystem säkerställer optimal motorprestanda och perfekta driftegenskaper. Även komplexa snitt i byggmaterial av sten eller metall kan hanteras ergonomiskt, med precision och med minimala utsläpp. Ett vibrationsdämpningssystem minskar vibrationerna i handtagen.

STIHL TIMBERSPORTS® världsmästerskap i Stuttgart

I år kommer STIHL TIMBERSPORTS® världsmästerskap tillbaka till Stuttgart, som stod värd för evenemanget 2013 och 2016. Som framgår av rusningen efter biljetter är det hög tid att tävlingen kommer tillbaka till staden i sydvästra Tyskland. De tävlande kommer att tävla på Porsche Arena 3 och 4 november inför en fullsatt area med 13 000 åskådare. Det finns bara ett fåtal biljetter kvar. Mer än 120 atleter från fler än 20 nationer kommer att tävla i november, i laggrenar och individuella grenar, och erbjuda extremsportaction på högsta nivå.