Nyheter

Debatt: ”Sverige och Danmark kan stoppa en stor del av Rysslands export av råolja”

”Mellan 30 och 50 procent av Rysslands export av olja sker på fartyg som passerar svenskt och danskt vatten i det trånga Öresund och de danska bälten. Nästan all annan olja skeppar ryssarna ut från hamnar i Svarta havet.”

”Ryssland är alltså beroende av några få exporthamnar som ligger så att alla ryska oljetankrar måste passera andra länders farvatten för att nå ut på världsmarknaden.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2024-05-08/sverige-och-danmark-kan-stoppa-en-stor-del-av-rysslands-export-av-raolja/