Nyheter

Eltel och FMV tecknar nytt ramavtal – uppskattat värde 240 miljoner kronor

Eltel och Försvarets materielverk har tecknat ett ramavtal för installations- och entreprenadtjänster för FMV:s flygbaser. Den maximala avtalsperioden är sju år med ett uppskattat värde på 240 miljoner kronor, där den initiala treårsperioden uppskattas till 120 miljoner kronor.

Avtalet omfattar installation av data- och telekommunikation, samt tillhörande produkter inom fast infrastruktur för passiva tele- och kommunikationsnät.

– Idag har vi ett givande samarbete kring moderniseringen av garnisonerna och vi vet att FMV kommer att ställa motsvarande kvalitetskrav på oss även i det här uppdraget. Vi är mycket stolta att få ytterligare förtroende från FMV och därmed stärks också Eltels ställning som ledande aktör inom kritisk infrastruktur, säger Lars Nilsson, vd Eltel Sverige.

FMV och Eltel tecknade i september 2023 ett ramavtal för installations- och entreprenadtjänster för moderniseringen av FMV:s garnisoner och Eltels arbete inom det avtalet pågår nu.