Nyheter

RVN förvärv GoSol Energi

Renewable Ventures Nordic AB har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB förvärva GoSol Energi AB. GoSol är verksamma som helhetsleverantörer av energilösningar som solceller och batterilagring för privatpersoner och företag.

GoSol befinner sig i en kraftig tillväxtfas och uppnådde under 2022 en nettoomsättning om 177 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 7,5 MSEK. Budget för 2023 är att intäkterna ska uppgå till 250 MSEK med en EBITDA-marginal om 8-10 %.

RVN har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i RVN3 vilket innebär att aktieägarna i RVN tillförs ett initialt värde om cirka 8,5 MSEK vilket motsvarar 1,35 SEK per aktie. Därutöver har RVN kontant investerat 10 MSEK i GoSol och kommer att kvarstå som långsiktig ägare.

– Vi är glada över att presentera affären med GoSol – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att GoSol kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillförs aktieägarna i RVN ett delägande i GoSol motsvarande 8,5 MSEK genom utdelningen av RVN3 och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid. I samband med transaktionen har RVN även köpt aktier i GoSol för 10 MSEK vilket kommer att utgöra ett långsiktigt innehav i vår portfölj, säger Marcus Bonsib, VD RVN.

Nyckelfakta avseende GoSol Energi AB

GoSol är en helhetsleverantör av energilösningar med inriktning på solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar för privatpersoner samt företag. Som helhetsleverantör arbetar GoSol med noga utvalda partners för bland annat installation vilket skapar en flexibel organisation med begränsade fasta kostnader. 

Genomgående hög kvalitet och ett fokus på att ligga i framkant med effektiva prisvärda lösningar har givit GoSol ett starkt renommé och hög kundnöjdhet.

Ägarlett av erfarna entreprenörer med starka incitament för fortsatt lönsam tillväxt.

Stark balansräkning med nettokassa

GoSol befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att prioritera och implementera identifierade tillväxtinitiativ.

Efterfrågan på solceller och system för energilagring förväntas vara fortsatt vara stark till följd av volatila energipriser och en relativt låg marknadspenetration.

Introduktion till GoSols ledande befattninghavare:

Jimmy Stensson:

Jimmy Stensson är uppvuxen i Norrköping och examinerad civilingenjör vid Uppsala universitet. Han har över 15 års yrkeserfarenhet från Energibranschen, där han bland annat jobbat som Asset Manager på Vattenfall. Idén att starta GoSol Energi kom efter att han installerade solceller på sin egna villa i Tyresö samt viljan att aktivt bidra till att utveckla framtidens energisystem.

Nils Henoch:

Nils Henoch har dubbelexamen som civilingenjör och ekonom från Uppsala universitet. Han har över 15 års yrkeserfarenhet från Energibranschen, där han bland annat jobbat på svenska Energimyndigheten och med att utvärdera småskalig elproduktion i utvecklingsländer. Sedan starten har Nils Henoch arbetat med affärs- och projektutveckling samt varit Ekonomiansvarig på GoSol Energi AB.

Jimmy Stensson, VD och grundare till GoSol Energi AB:

– Vi är stolta över den tillväxtresa som GoSol Energi gjort tillsammans med alla duktiga medarbetare engagerade kunder. Att nu ta nästa steg och notera GoSol Energi AB tror jag kommer ge många synergier med företagets fortsatta tillväxtresa samt bidra till att få in ytterligare kompetens i bolaget genom mer professionellt styrelsearbete och fler aktieägare.

Per Nilsson, styrelseledamot i RVN:

– Affären med GoSol är tvådelad där vi dels ger RVNs aktieägare ett direktägande som initialt är värt 8,5 MSEK och dels att vi investerar 10 MSEK i GoSol som ett långsiktigt innehav. Genom affären tillförs aktieägarna i RVN ett signifikant värde och vi har goda förhoppningar om att även substansvärdet på RVN skall kunna utvecklas positivt till följd av affären.

Foto: Nattanan Kanchanaprat