Nyheter

Igor Totić : “Automatisering är nyckeln för moderna företag och utvecklingscykler”

Igor Totić, senior systemingenjör hos Seavus, certifierad i Atlassian Jira Administration och Jira Project Administration, har ägnat sig åt arbete inom IT-support och DevOps i sju år, med huvudsaklig fokus på Atlassians produkter.

Han har erfarenhet av att arbeta med klienter från olika industrier, inklusive läkemedelsbranschen, bank och finans, IT, offentliga och statliga inrättningar, logistik samt bilindustrin, och i denna intervju diskuterar han fördelarna med att ha stöd från ett mångsidigt, flexibelt och kapabelt automatiseringsverktyg, såsom Atlassian stack.

Den 17 och 19 mars kommer du tala vid två seminarier i Lund och Stockholm. Vad kommer vara huvudsaklig fokus för diskussionerna?

– Huvudsaklig fokus kommer vara hur enkelt det är att integrera hela din rörelse och dina processer i Atlassian stack. Eftersom hela denna stack är så mångsidig, flexibel och kapabel till automatisering, finns det inte en enda del av en verksamhet som inte kan gagnas av dess användning. Jag kommer tala om problemen som kan inträffa under en utvecklingscykel och hur man kan övervinna dessa hinder genom att använda Atlassian stack.

Berätta hur Atlassian CI/CD stack gör företagsprocesserna och projekten snabbare, effektivare och pålitligare.

– Detta kommer diskuteras genomgående under seminarierna, men kort sagt kan lättheten att samarbeta, användarvänligheten, automatiseringen och en väldigt bra översyn av processerna hjälpa dig att nå dina mål snabbare än tidigare. Utvecklarna jag jobbar med använder ofta frasen ”Atlassian-ekosystemet” eftersom de inte behöver avvika från stacken för att jobba med sin kod, rapportera och samarbeta med sina uppgifter. Alla verktyg i stacken är sammankopplade på något sätt, och användare har alltid all info de behöver på en enda skärm, vilket sparar tid och underlättar för dem att hjälpa varandra samt arbeta tillsammans. Jag kommer att visa några enkla användningsscenarion om hur en idé kan växa till en realiserad lösning.

Vilka industrier kan gagnas av implementeringen av verktyg för Kontinuerlig integrering och Kontinuerlig leverans?

– Den nuvarande trenden hos de flesta företag är att bli ”Agile”. Det finns ingen bättre tool stack för att hantera denna övergång än Atlassian stack. Jag har jobbat med företag inom läkemedelsindustrin, bank och finans, IT, offentliga och statliga inrättningar, logistik, bilindustrin och diverse andra industrier, och jag har ännu inte hittat någon som inte har gagnats av Atlassian stack. Jira kan på egen hand omvandla alla avdelningar hos ett företag till ett ”Agile”-företag och göra det enkelt att integrera Lean-ledning. Möjligheterna är oändliga.

Varför är automatiseringen viktig för projektprocesser? Hur hjälper Atlassian CI/CD stack till att uppnå automatisering?

– I början av min karriär använde jag aktivt Outlook, Excel, Word och andra vanliga verktyg för att samarbeta, dela och diskutera alla mina dagliga aktiviteter. Dessa verktyg är fortfarande utmärkta, men de tenderar att vara tidskrävande, och idag, när tid och kommunikation betyder allt, behöver företag bättre lösningar för att spara denna tid, och med det pengar. Automatisering är nyckeln för moderna företag och utvecklingscykler. Atlassian stack är kapabel till olika typer av automatisering som man trodde var omöjliga för några år sedan. Du kan enkelt skapa tickets från Confluence-planer med ett klick, du kan automatisera ditt arbetsflöde baserat på förbestämda villkor, du kan arrangera automatiserade tester för din kod, och det är bara toppen av isberget av möjligheter som stacken erbjuder.

Igor Totić kommer att vidare diskutera fördelarna med Atlassian CI/CD stack vid två seminarier som Seavus organiserar i mars.

Den 17 mars kommer ett afterwork-seminarium att äga rum på Seavus kontor i Stockholm och den 19 mars kommer ett lunchseminarium att hållas vid Bricks Eatery i Lund, Sverige.

Bild: Seavus