Nyheter

Alfa Laval tar offshore-order värda 175 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till oljeplattformar i Nordsjön. De är bokade inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen och har ett samlat värde av cirka 175 miljoner kronor. Leveranser beräknas ske 2019.

Dessa order omfattar offshore pumpsystem som kommer att användas för brandsläckning samt för att injicera havsvatten i oljekällorna för att därmed optimera oljeutvinningen.

– Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit dessa stora order för våra Framo pumpsysten. Framo pumpsystem används för ett antal olika ändamål och ger en säker och pålitlig prestanda, säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen.