Nyheter

Kährs Group bygger pelletsfabrik i Nybro

Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PVC-fria plastgolv, uppför en pelletsfabrik i Nybro. I linje med bolagets miljö- och hållbarhetsprofil, kommer Kährs att ta hand om och producera biobränsle i form av pellets, av det trämaterial som inte kan användas till golvtillverkningen.

Fabriken kommer att vara placerad intill Kährs befintliga anläggning och beräknas tas i drift runt årsskiftet. Kährs har även ingått ett samarbetsavtal med Ekman & Co kring försäljning och logistik avseende träpellets.

Träpellets är en mer vidareförädlad produkt än det biobränsle i form av träpulver som produceras av Kährs idag och har en rad miljömässiga fördelar. Genom att erbjuda en standardiserad pelletsprodukt blir biobränslet tillgängligt för fler brukare som efterfrågar fossilfria bränslen. Träpellets är dessutom mindre skrymmande, vilket leder till minskade transporter. Pelletsproduktionen kommer till stor del vara automatiserad och integrerad med övrig produktionsverksamhet i Nybro.

Kährs Group har även tecknat ett flerårigt avtal med Ekman & Co, som är en ledande global spelare inom handel med massa och papper och en framstående aktör på bioenergimarknaden. Ekman & Co blir kommersiell partner med ansvar för försäljning av Kährs pellets och för logistik från fabriken i Nybro och lagret i Kalmar hamn.

– Vi är stolta över att ta steget och bygga denna anläggning som är helt i linje med Kährs hållbarhetsprofil. Genom att vidareförädla träbränsleråvaran till pellets ökar vi användbarheten och ger fler möjlighet att använda det miljömässigt hållbara bränslealternativet. Vi ser också mycket positivt på samarbetet med Ekman, som genom sin erfarenhet och expertis tillför värdefull kunskap om handel med bioenergi, säger Christer Persson, vd och koncernchef för Kährs Group.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Kährs Group. Marknaden för biobränsle har vuxit väsentligt under flera års tid och pellets fyller en viktig funktion, både för svensk träindustri och i arbetet med att fasa ut fossila bränslen. Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda Kährs pelletsprodukt på marknaden när fabriken är färdigställd, säger Johan Granath, Vice-President Bioenergy på Ekman & Co.

Den nya fabriken beräknas vara i drift i december 2018 och kommer att ha kapacitet att producera upp till 60 000 ton pellets om året.

Foto: Daniel Nestor, Roxx