Nyheter

Solel temat i de flesta Skånska kommuner

Nu har Skånes energi- och klimatrådgivare valt vilka projekt som ska bedrivas lokalt under 2018 och 2019. De allra flesta har valt att arbeta med att sprida kunskap om solenergi, en fortsättning på förra årets projekt men med utökade målgrupper. Både bostadsrättsföreningar, små- och medelstora företag och privatpersoner omfattas nu av projektet, där de kommunala rådgivarna anordnar seminarier, utställningar, temadagar och kampanjer.

Många kommuner har även valt att arbeta med att sprida information kring laddstolpar för laddning av elbil, både privat och för organisationer av olika slag. Att minska utsläppen från biltrafiken är ett effektivt sätt för att minska klimatpåverkan, då många redan bytt ut sitt värmesystem till hållbara alternativ. Nu är det resorna som ofta står för den största användningen av fossila bränslen. 30 av Skånes kommuner har valt att arbeta med solel, 13 med båda projekten och två kommuner, Eslöv och Simrishamn, kommer att satsa fullt ut på laddstolpar.

– Det är roligt att se att vi har fått en så bra spridning på projekten i Skåne, och att så många som 13 kommuner har resurser att arbeta med båda, säger Anna Mattsson, Regional Utvecklingsledare för rådgivningen på Energikontoret, Kommunförbundet Skåne.

– Vi hoppas nu att många som funderar på att skaffa solceller eller laddstolpar får hjälp och stöd att komma igång. I Skåne är avstånden så pass överkomliga att det går att besöka evenemang även i grannkommunerna, på så sätt känner vi att vi når ut till de flesta i länet som är intresserade.

Projekten tillhör de nationella insatsprojekt som drivs från Energimyndigheten, som finansierar större delen av den kommunala energi- och klimatrådgivningen via bidrag till kommunerna. Även den regionala samordningen bedrivs på uppdrag åt och finansieras av Energimyndigheten.

– Vårt mål är att hjälpa till med omställningen till ett hållbart och energieffektivt samhälle, säger Anna. Att det just nu finns bidrag att söka både när det gäller solceller och laddstolpar gör att vi tror att dessa projekt kommer alldeles rätt i tiden, avslutar Anna.