Nyheter

STRABAG bygger 50 MW industriell värmepump i Göteborg

STRABAG Umwelttechnik GmbH har fått i uppdrag av Göteborg Energi AB, en av Skandinaviens ledande energileverantörer, att hantera som totalentreprenör den nyckelfärdiga installationen av ett 50 MW industriellt värmepumpsystem för att mata in värme i Göteborgs fjärrvärmenät.

Ordern, som är resultatet av en EU-omfattande upphandling med förhandlat förfarande, är en stor framgång för HEAT PUMP ALLIANCE®, ett exklusivt partnerskap mellan STRABAG och Atlas Copco inom området industriella och högpresterande värmepumpar som ingicks 2022. Värmepumpsystemet ska enligt planerna tas i drift i december 2026. Konstruktionsarbetena kommer att utföras av Züblin Scandinavia AB, ett svenskt dotterbolag till STRABAG.

Värmepumpen kommer att installeras i det befintliga Rya värmeverket på Hisingen utanför Göteborg. Anläggningen byggdes i flera etapper mellan 1983 och 1985 och har idag en installerad fjärrvärmeeffekt på cirka 160 MW, fördelat på fyra värmepumpsmoduler, och kan leverera fjärrvärme till upp till 15.000 hushåll.

Den aktuella ordern innebär att de två äldre och mindre modulerna Rya VP 1 och Rya VP 2 ersätts med den nya nyckelfärdiga 50 MW värmepumpen, som består av en turbokompressor från Atlas Copco.

Värmekällan kommer att vara avloppsvatten från det närliggande avloppsreningsverket med en temperatur på minst 10°C även på vintern. Detta innebär att varje megawatt el som används för värmepumpen ger mer än tre och en halv megawatt fjärrvärme vid 90 °C på vintern.

Den nya värmepumpen använder ett naturligt köldmedium med en global uppvärmningspotential på endast 3 och en ozonnedbrytningspotential på 0, vilket innebär låg klimatpåverkan enligt den tyska miljömyndigheten. Med hänsyn till EU-förordningen 2024/573 om fluorerade växthusgaser undviker HEAT PUMP ALLIANCE® i allmänhet att använda vanliga syntetiska köldmedier som helt och delvis fluorerade kolväten i sina värmepumpar.

Fakta

STRABAG FÖRETAG: STRABAG Umwelttechnik GmbH, Dresden
KONTRAKTSVÄRDE: 32,4 miljoner euro
STRABAG ANDEL: 100 %
ORDER BACKLOG: Q2/24
SEGMENT: Syd + Öst
KUND: Göteborg Energi AB

Bild: Atlas Copco Energas GmbH