Nyheter

D+H Svenskas roll i bygget av Sveriges största kontor

Pyramiden, SEB:s nya huvudkontor, är en av Sveriges största kontorsbyggnader. D+H installerade över 200 motorer som styr husets brandgasventilation. Eftersom byggnaden har en glasfasad ställde projektet stora estetiska krav.

Ett hus ventilation kan vid eldsvådor göra skillnaden mellan liv och död. Om ett effektivt ventilationssystem finns så kan rök ledas ut ur byggnaden, nog med syre finnas kvar och människors liv kan räddas. D+H Svenska AB är specialiserade på två saker: komfortventilation, vilket innebär att helt enkelt få byggnader att andas, och brandgasventilation, att leda ut rök vid brand.

SEB:s kontor Pyramiden är ett av de senaste årens större projekt som D+H åtagit sig. Det är även i kontorsgenren ett av de största projekten uppförda i Sverige någonsin.

– Det var ett stort brandgasventilationsprojekt för oss. En stor mängd kedjemotorer monterades. Över 200 stycken, säger Tony Karlsson, delägare och VD för D+H Svenska AB.

D+H Svenska AB är en försäljnings- och servicepartner som säljer lösningar och inte bara produkter. Pyramiden är ett utmärkt exempel på det. Företaget har ett brett sortiment och har alltid en individuell lösning för sina kunder.

Vi är ju världens äldsta och en av de absolut största tillverkarna av den här typen av system. Våra konkurrenter har alla tittat på våra produkter och mer eller mindre gjort kopior av dem. Vi har en bra kvalité på allt vi gör. Våra grejor håller. Det i kombination med den enorma know-how vi byggt upp under årtiondenas gång är grunden i vårt företag, säger Tony Karlsson.

Motorerna i Pyramiden ligger fördelade på ett antal olika fasader och ska helt enkelt i fall av brand se till så att fönster öppnas automatiskt och att rök släpps ut. Pyramiden är inte en klassisk betong- och tegelbyggnad med fönster utan i en öppen byggnad med väldigt mycket glas.

Därför var den estetiska biten väldigt viktig i det här uppdraget.

Motorerna som D+H tog fram är lackade i omgivande kulörer, så att de smälter in väldigt väl. De är dessutom extremt tystgående.

Det är en väldigt snygg installation. Ett brandgasventilationssystem är något som man inte vill ska synas, märkas eller höras. Det ska bara fungera om det någon gång skulle komma att behövas. Annars vill man inte tänka på det eller se det. Vi lyckades väldigt bra på Pyramiden, säger Tony Karlsson.