Tag: Peab

Peab bygger ut spill- och dagvattenledningar i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga om gator och lägga om vattenledningar i Kirseberg…Första byggföretaget att använda SSAB Zero

SSAB och Peab utökar sitt samarbete till att även omfatta…Unikt forskningsprojekt om fossilfritt stål

Bygg- och ståljättarna Peab och SSAB inleder ett 18 månader långt forskningsprojekt…Peab fortsätter utbyggnaden av avloppsreningsverket i Trollhättan

Peab har fått uppdraget att fortsätta utbyggnaden av Trollhättans avloppsreningsverk. I uppdraget ingår att gjuta…Eitech utför elinstallation för Inpacs toppmoderna industrianläggning i Lund

Under hösten 2022 påbörjades projekteringsarbetet inför uppförandet av en ny industrianläggning på kvarteret Tomaten 1 i Lund. Elinstallationerna…Peab bygger ny förbränningsanläggning i Finnsnes

Peab har fått uppdraget att bygga en ny förbränningsanläggning i…Peab bygger transformatorstation i Norge

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten…Peab förbereder för utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan

Peab har fått uppdraget att fortsätta utföra förberedande sprängningsarbeten för att göra plats för en 140 meter lång bassänghall med en utvecklad biologisk rening av avloppsvatten..Peab bygger ut dricksvattenledning i Lund

Peab har fått uppdraget att anlägga nio kilometer dricksvattenledning mellan Vombverket och Björnstorp i Lunds kommun. Beställare är Sydvatten AB och kontraktssumman…Peab tecknar ramavtal med Vattenfall

ATS Kraftservice AB, som är ett dotterbolag till Peab, får förnyat förtroende som huvudentreprenör gällande elnätstjänster till Vattenfall Eldistribution AB i norra Sverige…Västerås först med storskalig vattenrening via restprodukt från stålindustrin – ny anläggning invigs

Slagg från stålindustriproduktion ersätter nu makadam som material i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Under måndagen blir Västerås först i Sverige med etablering av storskalig…Peab bygger Hindås vattenverk

Peab har fått uppdraget att bygga Hindås nya vattenverk i Härryda kommun utanför Göteborg. Beställare är det kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB och kontraktssumman…Peab tecknar ramavtal med Öresundskraft

ATS Tjänster AB, som är ett dotterbolag till Peab, får förnyat förtroende som huvudentreprenör gällande elnätstjänster till Öresundskraft i Helsingborg och Ängelholm….Peab och Tibnor kartlägger stålprodukters miljöpåverkan

Peab och Tibnor har tagit ett helhetsgrepp kring stålets miljöpåverkan i byggnationer. I samarbete har företagen successivt förbättrat den totala leveranskedjan….Swecem etablerar lagringssilo för Merit i Trollhättan

Swecem kommer att ha en lagringssilo med kapacitet på cirka 700 ton i Trollhättan. Silon kommer att förse Västra Götaland med Merit, ett bindmedel gjort på slagg från stålproduktion…Peab bygger ny produktionslinje för rening av råvatten på Vombverket i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionslinje för rening av råvatten på Vombverket i Skåne. Beställare är Sydvatten AB och kontraktssumman uppgår till 150 miljoner svenska kronor…E.ON etablerar ectogrid i samarbete med Peab

E.ON och Peab har inlett ett fördjupat samarbete för att etablera…Peab bygger Nolhagas nya reningsverk

Idag har Peab tecknat ett samverkansavtal med Alingsås kommun om att bygga Nolhagas nya reningsverk. Samverkansavtalet…LKAB och Peab tecknar kontrakt om nytt bolagshotell i Kiruna

Det klassiska Bolagshotellet i Kiruna kommer att återuppföras…