Nyheter

Klimatförbättrad betong blir standard inom Peabs svenska verksamhet

Peabs dotterbolag Swerock tar nästa steg i koncernens klimatarbete. Den klimatförbättrade betongen ECO-Betong blir ny standard. Det betyder att ECO-Betong i varje enskilt projekt minskar utsläppen av koldioxid med minst tio procent, jämfört med traditionell betong som endast innehåller cement som bindemedel.

Idag utgör cement mindre än 15 procent av betongens volym men står för mer än 90 procent av dess klimatavtryck. Peabs mål är att senast år 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser med 60 procent från egen verksamhet och med 50 procent från de insatsvaror och tjänster som bolaget köper. Betong med lägre klimatpåverkan är en central del för att nå målet.

– Vi vet att användningen av ECO-Betong ger riktigt fina resultat vad gäller utsläppsminskningar. Ett exempel är ett broprojekt i Småland där vi bytte ut 50 procent av cementen och kunde därmed halvera klimatbelastningen i jämförelse med en traditionell betong. Förutom att minska klimatbelastningen ger ECO-Betong god beständighet och bättre hållfasthet än en traditionell betong, säger Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning.

– Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för hela Peabkoncernen och något som bidrar till koncernens gemensamma klimatfärdplan. Att ECO-Betong nu blir standard hjälper oss att nå våra mål. Vi måste minimera klimatavtrycket på våra insatsvaror i alla våra byggprojekt, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Det är branschorganisationen Svensk Betong som – tillsammans med tillverkarna – tagit fram en riktlinje av klimatförbättrad betong där det framgår att betongens klimatavtryck reducerats med en viss procentsats jämfört med en traditionell betong. ECO-Betong finns i fyra steg och kan sänka koldioxidutsläppen med upp till 50 procent jämfört med traditionell betong. Swerocks standardbetong från och med 2024 är ECO-Betong steg 1.