Nyheter

Peab tecknar ramavtal med Öresundskraft

ATS Tjänster AB, som är ett dotterbolag till Peab, får förnyat förtroende som huvudentreprenör gällande elnätstjänster till Öresundskraft i Helsingborg och Ängelholm.

Avtalet är på fyra år och är värt cirka 100 miljoner svenska kronor per år.

Uppdraget startar den 1 november 2021 och omfattar service och underhåll, byggnationer och kundnära tjänster.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Öresundskraft att leverera elnätstjänster. Vi har haft uppdraget sedan 2015 och ser fram emot fyra nya år. Vi är givetvis stolta över att vi får vara en del av Öresundskrafts omställning till ett hållbart energisystem och möjliggöra den starka tillväxten som sker i regionen, säger Georgios Vellios, vd på ATS Tjänster AB.

– Tillsammans med ATS Tjänster ska vi fortsätta vårt arbete med att ställa om till ett hållbart energisystem. För att nå klimatmålen krävs bland annat att elnätet i regionen förstärks och moderniseras i högt tempo. Det är vårt uppdrag och vi har stora förväntningar på våra leverantörer. Därför har vi höjt ambitionerna i våra upphandlingar, säger Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

Upphandlingen har bestått av olika delar där bland annat pris, kvalitet, digitalisering och miljöfrågor har stått i fokus. ATS Tjänster kommer till exempel endast att köra med fossilfria fordon.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2021.