Nyheter

Peab tecknar ramavtal med Vattenfall

ATS Kraftservice AB, som är ett dotterbolag till Peab, får förnyat förtroende som huvudentreprenör gällande elnätstjänster till Vattenfall Eldistribution AB i norra Sverige och i Stockholmsområdet. Avtalet löper under tre år och är värt 150 miljoner svenska kronor.

Uppdraget startar den 1 januari 2022 och omfattar projekt på lokalnätet och pågår till 31 december 2024. Därefter löper avtalet med option med ett år i taget som längst till 31 december 2027.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Vattenfall att leverera elnätstjänster. Vi har haft ett liknande upplägg tidigare och ser fram emot att utveckla vårt samarbete i minst tre år till, säger Staffan Gustavsson, vd på ATS Kraftservice AB.

Upphandlingen har bestått av olika delar där bland annat pris och kvalitet har stått i fokus.

Projektet orderanmäldes i det tredje kvartalet 2021.