Nyheter

E.ON etablerar ectogrid i samarbete med Peab

E.ON och Peab har inlett ett fördjupat samarbete för att etablera E.ONs innovativa energisystem ectogrid runt om i Norden. Genom att bygga och förvalta lokala energisystem tillsammans kommer aktörerna gemensamt att driva förändringen mot ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

– För att möjliggöra klimatomställningen krävs samarbete. Därför har E.ON och Peab undertecknat en avsiktsförklaring i syfte att hitta formerna för att i ett samarbete bygga ectogrid runt om i Norden. Med smarta, lokala och kostnadseffektiva energisystem driver vi tillsammans energiomställningen, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions på E.ON.

E.ONs koncept ectogrid arbetar efter en ganska enkel princip. Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras avsevärt. Idag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med låga temperaturer, det fläktas oftast bort. Med ectogrid kan fastigheter med ett värmeöverskott dela det med fastigheter som är i behov av värme genom ett enkelt plaströrssystem.

E.ON och Peab har ambitionen att inleda det gemensamma arbetet med att etablera ectogrid i ett antal områden i Norden. Målet är att antingen äga och driva lokala ectogrid tillsammans eller, om förutsättningarna finns, avyttra dem till externa kunder.

– Kraven från kommuner, kunder och inte minst oss själva är idag mycket höga vad gäller klimat och hållbarhet, vilket påverkar byggandet och utformningen av nya stadsdelar. Att vi nu inlett förhandlingar med E.ON om att tillsammans etablera klimat- och energismarta ectogrid ser jag som ett viktigt steg i riktning mot ett ännu mer hållbart och konkurrenskraftigt byggande, säger Ola Angel, affärsutvecklare El & Energi på Peab.

Fakta:

ectogrid har utvecklats av E.ON i Sverige och används på flera platser runt om i landet, bland annat i Örebro och på Medicon Village i Lund. ectogrid marknadsförs även i Tyskland, England och övriga Europa där intresset är mycket stort.