Nyheter

Peab bygger Hindås vattenverk

Peab har fått uppdraget att bygga Hindås nya vattenverk i Härryda kommun utanför Göteborg. Beställare är det kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB och kontraktssumman uppgår till 154 miljoner svenska kronor.

Hindås vattenverk är en del av Härryda kommuns satsning på utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet. När vattenverket står klart ska det kopplas ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet: en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och nya överföringsledningar som transporterar vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås. Det nya vattenverket kommer att leverera 60 liter dricksvatten i sekunden.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Härryda Vatten och Avfall AB färdigställa ett viktigt steg i den planerade utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet. Som samhällsbyggare är vi givetvis mycket stolta över att vara med och bidra till en säker och trygg dricksvattenförsörjning till invånarna i Härryda, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Projektet är en totalentreprenad. Byggstart förväntas ske under vintern 2021 och stå klart i slutet av 2023.

– Nu sätter vi igång bygget av det nya vattenverket, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Vår projektorganisation ser fram emot ett bra samarbete med Peab som är en erfaren entreprenör. Tillsammans förstärker vi vattenförsörjningen för kommunens invånare, näringsliv och kommande generationer, säger Jessica Sténhoff, vd för Härryda Vatten och Avfall AB.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2021.