Nyheter

Peab bygger ut spill- och dagvattenledningar i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga om gator och lägga om vattenledningar i Kirseberg i Malmö. Beställare är VA Syd och Malmö Stad och kontraktssumman uppgår till 110 miljoner svenska kronor.

Uppdraget innebär att bygga ut nya spill- och dagvattenledningar samt att öka ledningsnätets kapacitet för att anslutning av framtida exploateringsområden ska kunna ske. Gatusektionen kommer till vissa delar att byggas om och nya busshållplatser kommer att utföras. Syftet är att vägen ska trafikeras med Malmös nya elektrifierade expressbussar. Även gång- och cykelytor ska byggas om och träd kommer att planteras.

– Vi är mycket glada över det här uppdraget. Det är ett omfattande arbete för området som sträcker sig genom hela Kirseberg. Det blir en modernisering både under och ovan mark, inte minst då de nya emissionsfria expressbussarna kommer att gå här säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med start i augusti 2023 och beräknas fortgå till juni 2025.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2023.