Nyheter

Peab förbereder för utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan

Peab har fått uppdraget att fortsätta utföra förberedande sprängningsarbeten för att göra plats för en 140 meter lång bassänghall med en utvecklad biologisk rening av avloppsvatten i Trollhättan. Beställare är Trollhättan Energi och kontraktssumman uppgår till 125 miljoner svenska kronor.

Trollhättan Energi driver projektet Trollhättans framtida avloppsrening. Avloppsvattnet ska renas i tre steg och ska i ett stort bergrum gå genom en mekanisk, kemisk och biologisk rening innan det strömmar ut i Göta Älv igen. Med start sommaren 2022 ska Peab spränga bort en yta på 2 300 kvadratmeter, motsvarande en bergvolym på 29 000 kubikmeter, i Arvidstorp utanför Trollhättan för att möjliggöra för det tredje kvävereningssteget i den underjordiska delen av avloppsreningsverket.

– Trollhättan som stad växer och detta arbete är nödvändigt för att klara reningen av invånarnas spillvatten och myndighetskraven. Nu ska vi utöka den underjordiska anläggningen med hallar och bassänger för det nya reningssteget, 40 meter ner i marken, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Arbetet med sprängningarna sker nere i marken men närboende kan känna av vibrationer från sprängningarna. Därför sätts vibrationsmätare upp i området.

– Det är en väldigt tajt tidplan då anläggningens nya miljötillstånd kräver att allt är klart sommaren 2025. Men vi gör det för miljöns skull. Nu kommer vi att kunna minimera utsläppen av kväve och fosfor. Det känns väldigt bra, säger Peter Albertson, avdelningschef för Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Den första sprängsalvan ska in i berget i början av sommaren och sprängningsarbetet förväntas vara färdigställt i juni 2023. Uppdraget är en totalentreprenad i strategisk partnering och den nya delen av avloppsreningsverket ska kunna tas i bruk under 2025.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2022.