Nyheter

Peab bygger ut dricksvattenledning i Lund

Peab har fått uppdraget att anlägga nio kilometer dricksvattenledning mellan Vombverket och Björnstorp i Lunds kommun. Beställare är Sydvatten AB och kontraktssumman uppgår till 190 miljoner svenska kronor.

Peab ska åt beställaren Sydvatten bygga den tredje dricksvattenledningen från Vombverket för att möta framtida befolkningstillväxt och vattenbehov för sydvästra Skåne. Med tre ledningar ökar leveranssäkerheten då ledningarna kan avlasta och ersätta varandra, vilket innebär att till exempel underhåll på befintliga ledningar kan genomföras på ett tryggare sätt. Distributionssystemet får högre kapacitet och blir mindre sårbart för oförutsedda händelser.

– Jag är glad att vi på Peab fått förtroendet att bygga ut dricksvattenledningar åt Sydvatten. Det är ett spännande projekt, där vi sedan tidigare har god erfarenhet och hög kompetens hos våra medarbetare att driva denna typ av projekt. Projektet ligger även i linje med vårt strategiska mål att vara ledande inom samhällsansvar, säger Göran Wiking, regionchef Peab.

Entreprenaden omfattar i huvudsak anläggandet av cirka nio kilometer dricksvattenledning, optisk fiberkabel, mätbyggnad samt ventilkammare.

– Den nya ledningen bidrar till en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för cirka 400 000 invånare. Dricksvattnet som produceras vid Vombverket distribueras till sju av bolagets delägarkommuner: Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv, säger Carl Nelin, projektledare Sydvatten.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med omgående byggstart och beräknas vara färdigställt till våren 2023.