Nyheter

Västerås först med storskalig vattenrening via restprodukt från stålindustrin – ny anläggning invigs

Slagg från stålindustriproduktion ersätter nu makadam som material i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Under måndagen blir Västerås först i Sverige med etablering av storskalig dagvattenrening med det nya materialet Petrit®-E när företaget Carbomax nya anläggning i Västerås invigs.

Vattenrening och effektiv användning av resurser genom cirkularitet av material blir allt viktigare i samhället. Idén om att rena vatten med restprodukter presenterades på FN:s havskonferens i New York 2017 och blir nu verklighet i ett samarbete mellan Carbomax och Höganäs, efter att Västerås stad och recipienten av dagvattnet, Mälarenergi, har godkänt hanteringen.

Byggnationen av anläggning och markarbeten utförs av PEAB.