Nyheter

Peab fortsätter utbyggnaden av avloppsreningsverket i Trollhättan

Peab har fått uppdraget att fortsätta utbyggnaden av Trollhättans avloppsreningsverk. I uppdraget ingår att gjuta nya bassänger i utsprängda hallar och att installera processutrusning som ska rena avloppsvattnet. Beställare är Trollhättan Energi AB och kontraktssumman uppgår till 355 miljoner svenska kronor.

Trollhättan Energi AB driver projektet Bio3 för att öka befintligt avloppsreningsverks kapacitet och nå framtida krav för utsläppt vatten till Göta Älv. Bio3 är en utbyggnad som kommer att komplettera det befintliga avloppsreningsverket och innefatta biologisk, mekanisk och kemisk rening. I tidigare faser av projektet har Peab sprängt ut nya hallar 40 meter under jord. Under våren 2023 startar Peab nästa etapp av byggnationen med att gjuta bassänger i de utsprängda hallarna och installera processutrusning som ska rena avloppsvattnet från bland annat kväve och fosfor.

– Vi ser fram emot att fortsätta utbyggnationen av Trollhättans avloppsrening och samarbetet med Trollhättan Energi AB. Det är ett tekniskt utmanande projekt med bergrum och bassänger långt under marknivå, vilket kräver stor eftertanke och tekniskt kunnande. Att få medverka med engagerade samarbetspartners och skapa förutsättningar för Trollhättan att växa känns betydelsefullt och är något vi är väldigt stolta över, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

– Det här uppdraget är bokstavligen livsviktigt och en prioriterad satsning för att tillgodose framtidens reningsbehov när Trollhättan växer. Utbyggnaden av avloppsreningsverket och våra processer i det är ett av de strategiskt viktiga investeringsområdena i det så kallade Vattenpaketet som också innefattar att säkra bra dricksvatten och uppdatera avlopps- och vattenledningsnät, säger Synnöve Holm, enhetschef för Vatten hos Trollhättan Energi.

Uppdraget är en totalentreprenad i strategisk partnering och den nya delen av avloppsreningsverket ska kunna tas i bruk under 2025.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2023.