Nyheter

Unionen säger ja till avtalskrav

Unionens förbundsstyrelse beslutade vid sitt möte onsdag 20 november att säga ja till förslaget till avtalsplattform som Facken inom industrin presenterade i början av november.
Beslutet innebär att Unionen ställer sig bakom kravet på löneökningar på 3 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.

– Med det här kravet får våra medlemmar mer pengar i plånboken utan att det påverkar företagarnas konkurrenskraft. Vi är övertygade om att svensk industri klarar av att bära det här, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Avtalsplattformen innehåller även krav på att arbetsgivaren ska förebygga arbetsskador och att anställda ska få en bättre rehabilitering, oavsett om det gäller en fysisk skada eller psykosocial ohälsa.

För ett mer jämställd arbetsliv ställer sig Unionen bakom kravet att arbetsgivaren ska vara skyldig att upprätta en handlingsplan för att förhindra negativa effekter på grund av föräldraledighet.

– Arbetslivet ska vara jämställt. Något annat är inte acceptabelt och frågan är så viktig att det krävs att arbetsgivare och fackförbund tar gemensamt ansvar för att ta itu de problem som finns, säger Martin Linder.

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbunden GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.