Nyheter

Tekniska verken blir delägare i solcellsparken på Gärstad

I januari tas det första spadtaget för solcellsparken som byggs på vid Gärstadverket, precis invid E4:an. Tekniska verkens styrelse har beslutat om delägarskap i parken.

Tekniska verkens styrelse har beslutat att Tekniska verken ska bli delägare i anläggningen. Investeringen för Tekniska verken är 16 miljoner kronor. För att köpet ska bli verklighet krävs dock ett godkännande från kommunfullmäktige i Linköping.

– Vi är mycket stolta över att få vara delaktiga i en av landets största solcellspark, och det är ett naturligt steg för oss att bli delägare i parken. Det ligger helt i linje med vår vision att vi bygger världens mest resurseffektiva region, och där behöver vi öka tillgången på långsiktigt hållbara energilösningar, där energi från solen är en viktig del, säger Charlotta Sund vd för Tekniska verken i Linköping.

Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Eneo Solutions, Infranode och Tekniska verken i Linköping. Leverantör är Eneo Solutions som kommer ansvara för byggnation och drift av solcellsparken på Tekniska verkens mark. Swedbank har tecknat ett energiköpsavtal (PPA) om att köpa elen från parken. Tekniska verken kommer, efter kommunfullmäktiges godkännande, att äga parken tillsammans med Eneo och Infranode.

Fakta om solcellsparken

  • Installerad effekt: ca 12 MW
  • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh, vilket motsvarar hushållsel för 2 300 villor under ett år.
  • Den 1 juni 2020 beräknas första leveranser av el.
  • Swedbank kommer att köpa elen som produceras som ett led i bankens hållbarhetsarbete
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar ca 22 fotbollsplaner
  • Antal paneler: Ca 30 000