Nyheter

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 424 miljoner kronor

Skanska har kontrakterats för att bygga Nya Nedre Fiskumfoss kraftverk. Skanskas kund är Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, NTE. Kontraktet är värt cirka NOK 390 M, cirka 424 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska Norden, fjärde kvartalet 2018.

Bygget, som inleds i mars 2019, ska vara klart i augusti 2022. Då ska vattenkraftverket producera 382 GWh per år, vilket motsvarar elförsörjningen för 20 000 hushåll. Bygget ska särskilt fokusera på miljö och ta stor hänsyn till laxen såväl under byggtiden som efter färdigställandet.