Nyheter

Pilotanläggning för forskning om vätgas i industriprocesser

Användning av vätgas är intressant för många processer inom industrin. För att möta industrins behov av effektiv process- och metodutveckling med minimerad risk investerar forskningsinstitutet Swerim i en pilotanläggning för vätgasproduktion i Luleå.

Industrin kommer att behöva nya tekniska lösningar för att möta upp mot det svenska klimatmålet till 2045 och ambitionen att Sverige ska bli fossilfritt. Basindustrin är i dag till stor del beroende av fossila bränslen och reduktionsmedel. Vätgas har pekats ut som ett bränsle med låg fossil koldioxidbelastning som exempelvis kan användas som ett alternativt reduktionsmedel i olika metallurgiska processer.

Forskningsinstitutet Swerim har under senare tid noterat en ökad industriell efterfrågan på försök där vätgas ska användas för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. För att möta industrins behov av forskning inom dessa områden investerar Swerim nu i en pilotanläggning för vätgasproduktion.

− Vi ser att industrins intresse för vätgas ökar, och det här är ett naturligt steg i att utöka våra pilotanläggningar och möjliggöra vidare forskning. Vi har redan den grundläggande infrastrukturen som till exempel elförsörjning, industrigaser och kylvatten, och dessutom väl inarbetade säkerhetsrutiner. Flera av våra pågående forskningsprojekt knyter också an till vätgasforskning, säger Per Hellberg, avdelningschef för Pilot och Demo.

Göran Carlsson är tillförordnad vd och han ser att investeringen ger stora möjligheter för framtiden:

− Vi har en stor klimatutmaning i samhället. På Swerim arbetar vi sedan länge med många projekt för åtgärder att minska koldioxidutsläppen, och där kommer vätgas in som ett spännande verktyg. Vi vet att det fungerar i laboratorieskala och nu ska vi göra det här till industriella processer, säger Göran Carlsson. Den här investeringen knyter också an till ett nytt projekt där vi tillsammans med RISE kommer bygga upp en testbädd där olika tillämpningar av vätgas i industrin ska testas och utvärderas.

Potentiella användningsområden för industrin är exempelvis fossilfri framställning av stål och metaller, vätgasbaserad uppvärmning av ugnar, eller produktion av ”råvaror” för petrokemisk industri. Anläggningen blir också intressant för pilotforskning inom koldioxidavskiljning (CCU, Carbon Capture, Utilization).

Utrustningen kommer att levereras av det norskbaserade HydrogenPro, en av de största elektrolysleverantörerna på marknaden idag.

− Det här avtalet ger oss möjlighet att demonstrera vår teknologi inom högtryckselektrolys. Detta är ett strategiskt mycket viktigt affär för oss, och ett kontrakt vi sätter väldigt högt, säger vd Richard Espeseth. HydrogenPro ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med forskningsinstitutet Swerim.

Eftersom anläggningen med infrastruktur kommer att utgöra en permanent och flexibel anläggning på Swerim finns stora möjligheter att erbjuda forskning åt både svensk och internationell basindustri. Vätgasen blir tillgänglig i samtliga Swerims pilot- och demonstrationshallar. Anläggningen planeras att vara i drift under andra hälften av 2019.

Fakta HydrogenPro;
HydrogenPro är ett norskbaserat, globalt orienterat, vätgasföretag som levererar lösningar för att producera, lagra och distribuera vätgas från förnybar energi. HydrogenPro erbjuder de största och mest allsidiga elektrolysutrustningarna som finns tillgängliga på marknaden idag. Vätgas kan bli en viktig energibärare för att reducera klimatgasutsläppen inom flera olika sektorer, speciellt transport, men potentiellt också inom kraftproduktion och som insatsmedel i industrin.

På bilden:
Typisk alkalisk elektrolysanläggning.
Foto: HydrogenPro