Nyheter

Internt skifte av VD i dotterbolaget Recyctec AB

Recyctec Holding AB meddelade i fredags att Niklas Ekman, VD för moderbolaget Recyctec Holding AB, nu också tar rollen som VD för dotterbolaget Recyctec AB.

Bolaget meddelar idag att Niklas Ekman, nuvarande VD för moderbolaget Recyctec Holding AB, nu också tar rollen som VD för dotterbolaget Recyctec AB. Gunilla Dirnberger, som lämnar VD-rollen för Recyctec AB, fortsätter att vara chef för anläggningen i Jönköping. Detta är en åtgärd för att effektivisera verksamheten i koncernen. Skiftet av VD sker omgående.