Tag: trävaror

Ny utgåva av trävarukontraktet SVEA

Efterfrågan från svensk sågverksindustri på ett uppdaterat standardavtal för försäljning av trävaror inom Sverige har varit stor. Nu finns…Limträbranschen ser ljust på framtiden trots minskad försäljning första kvartalet 2024

Den rådande lågkonjunkturen i svensk ekonomi har fått bygginvesteringarna att avstanna och gjort att hushållen…Marknadsläget för svenska trävaror

Den svenska träindustrin har haft en remarkabelt god exportutveckling trots den allmänt…Svenskt Trä: Delar av limträförsäljningen fortsätter att öka, konjunkturläget till trots

Den senaste leveransstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar att den kraftiga…Hög efterfrågan på familjeskogsbrukens råvara

Efterfrågan på skogsråvara fortsätter under hösten. För att möta behovet från såväl virkesmarknaden…Södra redovisar lägre resultat – osäkerhet kring globala utvecklingen framåt

Södra redovisar ett lägre resultat för det andra kvartalet 2023. Resultatet speglar det försvagade…Bred virkesprishöjning

Södra genomför nu prishöjningar på flera virkessortiment. Exempelvis höjs priset på…Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten

Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker…Södra utreder nytt storskaligt sågverk

Södra har beslutat att utreda förutsättningarna för ett nytt storskaligt…Nytt samarbete

Träindustriföretaget Setra och…Södra höjer virkespriserna – stark efterfrågan består

Södra höjer priserna på det gran- och talltimmer som köps in av medlemmarna. Timmerpriserna…Södra satsar på klimatrelaterad forskning

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till nio forskningsprojekt för…Skogsindustrierna: USA-rekord på försvagad trävarumarknad

Trots orosmoln som ökade kostnader, högre räntor samt…Danske Banks senaste kvartalsanalys: Sågverkens lönsamhet faller rejält 

Från rekordvinster till break-even för vissa verk på bara några månader när priset på trävaror faller fritt och kostnaderna höjts för ved och el. Samtidigt tvekar svenska skogsägare…Rapport från Trämarknaden i Karlstad

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den…Höjer virkespriserna

Det råder fortsatt hög efterfrågan…Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens…Södra delar ut miljoner till nya forskningsprojekt

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till flera olika projekt, däribland forskning om…Högt tempo i skogsindustrin

Det går bra för svensk skogsindustri. Produktionstakten är stark, priserna är kvar på höga nivåer och ser dessutom ut att fortsätta stiga när det gäller trävaror, förpackningsmaterial…Stark efterfrågan på Moelvens produkter

Den internationella marknadssituationen för trävaror bidrar till en solid start för Moelven 2022. Moelven omsatte 3945 miljoner NOK första kvartalet 2022, en ökning med 763 miljoner NOK…Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priserna på barr- och lövmassaved. Bakgrunden…Södra höjer virkespriserna

Södra gör en bred virkesprishöjning och…Rekordresultat för Södra

Södra redovisar ett rekordstarkt resultat…Världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall går vidare

Södras satsning på OnceMore® – världens…Trämarknaden i Karlstad: Rekordhögt intresse när träbranschen träffades

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationell- och EU-nivå, kommer…Starkt resultat i gynnsam marknad

Södra redovisar ett starkt resultat för januari–september 2021. Resultatet är en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans…Derome bygger ut sågverket på hemmaplan

Derome påbörjar ombyggnationen av sågverket i Derome som ska leda till en ökning av produktionen och säkra tillgången på sågade trävaror….Södra etablerar sig i Danmark

Södra lanserar nu sitt helhetserbjudande för stommontage av korslimmat trä i Danmark. Det är resultatet av ett stort intresse för Södras produkter och…Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priset för timmer, klentimmer och kubb. Samtidigt…Södra ställer om till återvunnet material i emballage

Södra fortsätter satsa på cirkulära flöden. Genom ett nytt samarbete med svenska företaget Trioworld kommer Södras virkestäckande emballage nu innehålla 30 procent återvunnen plast, vilket…Södra lanserar produkter med fossilfri värdekedja

Flera av Södras biobaserade produkter lanseras nu med fossilfri värdekedja. De är framtagna utan användning av fossil energi och är ett nytt steg i Södras…Södra köper sågverk och impregneringsverk

Södra förvärvar Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat…Råvarubrist hotar den svenska träförädlande industrin

Det är inte bara priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin…Danske Bank i ny analys: Trävaror i grön supercykel

En ny grön supercykel för råvaror koncentreras till ett antal metaller samt förnyelsebara råvaror där skogsprodukter är de enskilt viktigaste för Sverige. Det skriver Danske Bank…Södra fortsätter satsning på elektrifiering – ställer om i industrin

Södra var först med att börja använda en stor eltruck inom skogsindustrin. Efter ett lyckat test intensifieras nu omställningen till elektrifierad fordonsflotta….Stabilt år för Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat för 2020 om 891 MSEK (2 582) i en utmanande tid. Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK (23 183). Styrelsen föreslår en vinstdelning…Södra höjer virkespriserna

Den höga efterfrågan på timmer håller i sig. Därför höjer Södra nu priset för…Södra lanserar Wood Solutions

Södra lanserar Wood Solutions för att utöka samarbetet med kunder och bättre kunna hjälpa dem att bidra till en klimatsmart, enkel och effektiv byggbransch. Det nya konceptet innehåller…Södra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infördes vid sågverket i Hamina

Södra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infördes vid sågverket i Hamina, Finland, under april mot bakgrund av minskad efterfrågan…Nya handelssorteringsregler av trävaror

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror…Ytterpanel som förenklar byggjobbet

Södra investerar i sin andra målningsanläggning för ytterpanel vid sågverket i Kisa…