Nyheter

Hög efterfrågan på familjeskogsbrukens råvara

Efterfrågan på skogsråvara fortsätter under hösten. För att möta behovet från såväl virkesmarknaden som Södras industrier, höjer Södra priserna på energisortimenten från och med den 1 september, medan prisnivån på sågbart och massaved kvarstår efter 31 augusti. Virkespriserna i Götaland ligger därmed kvar på historiska nivåer.  

Södras bedömningar inför hösten visar på en fortsatt hög efterfrågan på skogsråvara från familjeskogsbruken. Det gäller främst sågbara sortiment och energisortimenten, där den tidigare marknadspremien på sågbart nu läggs in i grundpriset, medan det för energisortimenten införs en marknadspremie. Totalt genomför Södra prisjusteringar inom fem olika sortiment.

– Vi ser att det fortsatt råder god efterfrågan på skogsråvara och vi har en stabilitet i våra industriers behov. Den här prisjusteringen är ett steg i att möta det, vilket stärker skogsgårdens lönsamhet. Samtidigt, med tanke på de osäkerheter som råder i vår omvärld och utvecklingen av det ekonomiska läget, är det svårt att blicka in i framtiden. Slutsatsen vi drar av det, är att vi även fortsatt behöver ha en hög grad av flexibilitet och fortsätta jobba med anpassade marknadspremier, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog. 

Från och med 1 september höjer Södra grundpriset för timmer, klentimmer och kubb, medan den tillfälliga marknadspremien för sågbart, som är gällande till den 31:a augusti, inte förlängs. Därtill införs en kontrakteringspremie på bränsleved och GROT och den befintliga marknadspremien för barr- och lövmassaved förlängs till och med årsskiftet.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 1 september 2023: 

Normaltimmer av gran och tall höjs grundpriset med 30 kr/m³fub 

Klentimmer och kubb höjs grundpriset med 30 kr/m³fub 

Marknadspremie på barr- och lövmassaved med 30 kr/m³fub förlängs till och med den 31 december 

Marknadspremie på bränsleved med 30 kr/m3fub införs till och med den 31 december 

Marknadspremie på GROT med 10kr/m3s införs till och med den 31 december 

Observera att samtliga ovanstående marknadspremier endast gäller för kontrakt skrivna till och med 31 december 2023.

Foto: Södra