Nyheter

Höjer virkespriserna

Det råder fortsatt hög efterfrågan på massaved och bränsleved. Efterfrågan drivs framåt av ett stort behov av pappersmassa globalt och en ansträngd energisituation i Europa. Denna bedöms hålla i sig på både kort sikt och under hela vintern. Därför väljer Södra att höja virkespriserna från och med i dag, den 7 oktober, med 30 kronor för massaved respektive 50 kronor för bränsleved.

Efter höjningen är grundpriset för prima barrmassaved 465 kronor per fastkubikmeter och prima björk- och aspmassaved 505 kronor.

– Under den senaste tiden har efterfrågan på energisortimentet varit mycket högre än normalt och vi ser ett fortsatt behov på barr- och lövmassaved i industrin. Genom att höja priserna ökar vi flödet till industrin från familjeskogsbruket i Götaland, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Efterfrågan väntas bestå

Prishöjningen ska också stötta Södras 52 000 medlemmars aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring.

– Vi bedömer att den höga efterfrågan på massaveden kommer bestå under längre tid, men är samtidigt medvetna om att det turbulenta omvärldsläget skapar volatila marknader – både i Sverige och Europa. Därför följer vi utvecklingen och den senaste tidens svängningar på marknaden mycket noggrant för att anpassa vår verksamhet, säger Olof Hansson.

Följande prisjusteringar gäller från och med 7 oktober 2022:

Barrmassaved höjs med 30 kr/m³fub

Lövmassaved höjs med 30 kr/m³fub

Bränsleved höjs med 50 kr/m³fub och en marknadspremie på 50 kr/m³fub införs för lövbränsleved, mjuka trädslag.