Nyheter

Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priset för timmer, klentimmer och kubb. Samtidigt förlängs den gällande gallringspremien för barr- och lövmassaved.

Det råder fortsatt stark efterfrågan på virkesmarknaden och behovet inom skogsindustrin bedöms vara högt under hösten. Detta främst för normaltimmer av gran och tall, gallringsmassaved samt klentimmer och kubb. Södra höjer därför virkespriserna från och med i dag, den 27 augusti.

– Det är viktigt att vi fortsätter att hålla en hög takt i avverkningarna under hösten för att möta industrins efterfrågan. Förutsättningarna är i dagsläget goda med bra förhållande i skogen, samtidigt som vi vet att vi nu går in i en period med normalt sett större utmaningar med vädret, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

För att fortsatt stötta arbetet med gallring och skötsel i Södras medlemmars skogar, förlängs också gallringspremien på barr- och lövmassaved till och med 31 december.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 27 augusti 2021:

Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub

Klentimmer och kubb höjs med 30 kr/m³fub

Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub förlängs till och med den 31 december