Tag: ramavtal

Rejlers fördjupar samarbete med Better Energy genom nytt ramavtal

Rejlers fördjupar samarbetet med Better Energy AS, ett ledande företag inom solcellsenergi, genom ett nytt ramavtal med deras s…Accenture tillhandahåller konsulttjänster för SSABs omställning till fossilfria elektrostålverk

SSAB och Accenture har tecknat ett långsiktigt ramavtal om att tillhandahålla konsult- och tekniktjänster för att..EnergiEngagemang skriver ramavtal med Vinnergi

EnergiEngagemang har tecknat ramavtal med konsultbolaget Vinnergi avseende miljötjänster såsom…Rejlers tecknar ramavtal om solparker

Rejlers har ingått ett ramavtal med…ATS Kraftservice blir entreprenör till Kraftringen Nät för genomförande av projektentreprenader inom elnät

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet…Sweco och Gasunie ingår 10-årigt ramavtal gällande ny infrastruktur

Sweco ska stödja den nederländska energioperatören Gasunie i utvecklingen av ny…Nytt projekt för PE Teknik & Arkitektur

– Stockholm Vatten och Avfall har en stor portfölj av intressanta projekt gällande viktiga samhällsfunktioner. Hållbarhetsmålen…Stella Futura skriver ramavtal med Hub Park på leverans av 70 MW batterisystem i SE4

Stella Futura och Hub Park utökar sitt samarbete med fler och större projekt. Stella Futura och Hub Park projekterar…Rejlers tecknar tvåårigt ramavtal med Öresundskraft

Rejlers har tecknat ett ramavtal gällande tekniska konsulttjänster inom el, fjärrvärme och…WSP vinner stort ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

WSP har ingått ett tvåårigt ramavtal, med möjlighet till förlängning på…AFRY förnyar ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

AFRY får förnyat förtroende genom ett nytt ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag. Genom ramavtalet…Rejlers förnyar ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

Rejlers har fått ett förnyat tvåårigt ramavtal med möjlighet till förlängning…Borealis gröna omställning leds av COWI

COWI har skrivit ett nytt ramavtal med Borealis i Stenungsund och ska…Rejlers tecknar ramavtal med Copperstone Resources

Rejlers har tecknat ett treårigt ramavtal med Copperstone Resources AB som planerar att återöppna…Ørsted och Hitachi Energy förlänger ramavtal för havsbaserade vindkraftsparker

Hitachi Energy och Ørsted förlänger sitt långvariga samarbete kring havsbaserade vindkraftsparker med ytterligare tre år. Det utökade…E.ON tecknar europaavtal om laddprodukter med norska Zaptec

E.ON har tecknat ramavtal med det norska teknikföretaget Zaptec, gällande försäljning av bolagets produkter i 18…Hitachi Energy och Petrofac sluter avtal om havsbaserad vindkraft för 13 miljarder euro

Hitachi Energy och Petrofac, en ledande internationell tjänsteleverantör till energibranschen, har valts ut av…Granitor tecknar nytt ramavtal med Preem

Granitor Aenigma har skrivit under ramavtal med Preem för att säkra deras behov kring tekniska konsulttjänster…Norconsult tecknar ramavtal kopplat till unik gruvverksamhet

Norconsult har tecknat ett ramavtal med Nordic Iron Ore AB (NIO). NIO siktar på att återstarta….Norconsult vinner ramavtal inom industri

Norconsult har vunnit ett ramavtal med…Eltel tecknar femårigt ramavtal med Ellevio

Eltel Sverige har tecknat en fortsättning på…RemaSawco erhåller ytterligare avropsbeställning från Moelven Timber

Detta är den sista beställningen kopplad till det befintliga ramavtal som tecknades mellan RemaSawco och Moelven Timber i juni i år. Detta ramavtal, som har löptid fram till och med september 2022, kan ge en affärsvolym…Rejlers tecknar ramavtal med FMV

Rejlers har tecknat ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) gällande stöd och expertis i samband med anskaffningen av fasta och mobila strömförsörjningssystem. Ramavtalet l…E.ON fördjupar samarbetet med Rejlers

Rejlers har tecknat ett brett ramavtal med E.ON gällande tekniska konsulttjänster. Avtalet innebär att Rejlers fördjupar samarbetet med E.ON och…Lagra solenergi – i molnet

Power2U och Headlight har tecknat ett ramavtal inom området AWS molnarkitektur…