Nyheter

Eltel tecknar femårigt ramavtal med Ellevio

Eltel Sverige har tecknat en fortsättning på ett nuvarande ramavtal med Ellevio gällande ny- och ombyggnation av ledningsnät och nätstationer. Det femåriga avtalet är värt cirka 32 miljoner euro. 

Ramavtalet omfattar en modernisering av Ellevios lokalnät i Stockholmsregionen där Eltel ansvarar för att bygga nya nätstationer, markledningar och i förekommande fall även luftledningar.

Det nya avtalet gäller från 1 januari 2023 till 31 december 2027, varefter det finns en option på ytterligare tre år.