Nyheter

FlexQube beviljas ytterligare patent

FlexQubes patentansökan avseende bolagets unika AMR-system (”Autonomous Mobile Robot”), FlexQube Navigator, kommer att beviljas i Kina. Utöver detta har FlexQube även fått besked om att ytterligare ett patent för Navigator AMR kommer att beviljas i USA, vilket ytterligare breddar konceptets skyddsomfång på FlexQubes viktigaste och största marknad.

Patentet avser teknologin med en liten och icke-lastbärande AMR som kopplas ihop med motoriserade FlexQube-vagnar via en smart koppling, vilket skapar ett kombinerat ekosystem för materialtransporter.

Som tidigare informerats kommer motsvarande patent även beviljas i Kanada, och sedan tidigare har patent gällande Navigator AMR beviljats i USA och av det Europeiska Patentverket. Motsvarande patentansökningar är även under behandling i Sydkorea, Japan, Mexiko och Indien.

Per Augustsson, kommersiell produktägare AMR:

– Det är glädjande att vi ytterligare stärker vårt patentskydd för vårt unika robotsystem. Den patenterade tekniken möjliggör en säker och effektiv lösning till våra kunder som vill ersätta manuella gaffeltruckar med en automatiserad materialhantering till produktionslinorna. Vår AMR, som är utrustad med ett standardiserat gränssnitt kan koppla ihop sig med en stor variation av motoriserade lastbärare som är anpassade för det material som kunden vill transportera. Detta ger en unik flexibilitet då en och samma AMR kan användas till många olika applikationer hos kunden. 

– Vi är nu i en fas med ett stort fokus på att skala upp försäljningen av vårt AMR system till våra existerande kunder inom tillverkningsindustrin på våra huvudmarknader i Europa och Nordamerika. Under andra kvartalet har en lyckad implementation slutförts hos en stor kommersiell tillverkare av tunga fordon i Sverige, där AMR systemet dagligen levererar högfrekvent och produktionskritiskt material till monteringslinan där manuella truckar tidigare använts.

– Utöver detta har vi sålt ytterligare ett projekt till en kund i Sverige inom rymd- och flygindustrin, och vi arbetar kontinuerligt med att addera nya projekt till vår pipeline.