Nyheter

Rejlers tecknar tvåårigt ramavtal med Öresundskraft

Rejlers har tecknat ett ramavtal gällande tekniska konsulttjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla med Öresundskraft AB. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning till 2032.

Med sina 125 000 kunder är Öresundskraft ett av Sveriges tio största energibolag. Produktpaletten omfattar främst produktion och distribution av el, fjärrvärme, biogas och fjärrkyla men även bredband, IoT och olika typer av energitjänster.

Det nya ramavtalet omfattar kontinuerliga avrop inom tolv delområden gällande tekniska konsulttjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Öresundskraft står inför en stor omställning med ett skarpt fokus på hållbara och resurseffektiva energi- och kommunikationslösningar. Denna strategi är sammanflätad med Helsingborgs klimat- och energistrategi, där målet är att göra Helsingborg klimatneutralt senast år 2030.

– I ett läge när alla energislag behövs innebär Rejlers samlade kompetens och kompletta utbud kring elkraft och termisk energi att vi på allvar kan vara med och stödja Öresundskraft i deras framtida energiomställning, säger Ulrik Björk, business area manager på Rejlers division Energy.

Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och omfattar en period på två år, med möjlighet till årsvisa förlängningar som längst till och med 2032.