Nyheter

Stella Futura skriver ramavtal med Hub Park på leverans av 70 MW batterisystem i SE4

Stella Futura och Hub Park utökar sitt samarbete med fler och större projekt. Stella Futura och Hub Park projekterar nu ett tiotal projekt i SE4, motsvarande 30 MW batterisystem, kopplade till Hub Parks mobilitetsprojekt. I pipen framåt ligger ytterligare 40 MW som ska integreras under 2025-2027.

Stella Futura har i snart 2 års tid arbetat tätt samman med Hub Park med att förädla Hub Parks mobilitetskoncept genom att addera marknadsledande batterisystem.

Batterisystemen är designade och dimensionerade för att förse Hub Parks mobilitetshubar med flera olika behov såsom peak shaving vid snabbladdning av fordon, ökad självkonsumtion från installerad solel och energioptimering, samtidigt som batterisystemen också genererar intäkter via Svenska Kraftnäts balansmarknad.

Att på detta sätt erbjuda sina kunder batterisystemets alla olika nyttor, på ett optimalt sätt, på samma site är vad Stella Futura kallar service stacking.

– Båda bolagen har en djup samsyn i att den gröna omställningen måste accelereras genom att bygga en resilient och robust grön infrastruktur s​om både stärker lokalt och stöttar nationellt, säger Ulrika Tornerefelt, Grundare och VD Stella Futura. 

Genom att skapa både lokal nytta i mobilitetshubarna och dessutom bidra till lokal, regional och nationell stabilitet i elnätet renderar i en långsiktigt hållbar affär både för Hub Park och Stella Futura. I vissa fall väljer Hub Park att äga systemen själva och därmed erhålla merparten av balansintäkten, medan man på några siter väljer Stella Futuras erbjudande Battery-as-a-Service (BaaS). I det senare fallet åtnjuter Hub Park alla batteriets systemnyttor för den lokala mobilitetshuben, men delar med sig av balansintäkterna till Stella Futura. I BaaS-fallet står Stella Futura för hela batterisystemskostnaden.

– Hub Park utvecklar mobilitetsfastigheter och områden på flera platser i södra Sverige där energilagring genom batterier är en viktig del för att kunna bidra med både samhällsnytta och nätnytta. Det möjliggörs genom vårt viktiga samarbete med Stella Futura. Ett stort samhälls- och miljöengagemang förenar våra två bolag. Stella Futuras kompetens att bygga långsiktiga batteriaffärer bakom mätaren gör dem till en optimal partner för oss. Vi ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Michael Olsson, vVD Hub Park AB.

På bilden: Niklas Jeppson, Regionchef Syd (Stella Futura) och Michael Olsson, vVD (Hub Park)