Nyheter

Nytt projekt för PE Teknik & Arkitektur

– Stockholm Vatten och Avfall har en stor portfölj av intressanta projekt gällande viktiga samhällsfunktioner. Hållbarhetsmålen är ambitiösa, vilket vi på PE tycker är extra intressant att bidra till. Vi ser också samarbetet som en viktig del i vår ambition att öka närvaron inom industrin där vi har stor erfarenhet inom organisationen. Få saker är lika viktiga som att säkra god kvalitet på vattenförsörjningen och vi är stolta över att med vår breda kompetens få vara med och skapa lösningar för både dagens och framtida generationer, säger Johanna Karlgren, affärsområdeschef för Byggnad på PE.

Stockholm Vatten och Avfall har tecknat ramavtal med PE Teknik & Arkitektur för tekniska konsulttjänster inom projektering. Avtalet omfattar förstudier, utredningar och projekteringsunderlag inom bolagets ledningsnät och anläggningar. Ramavtalet gäller till och med september 2029.

Stockholm Vatten och Avfall levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad. Med en verksamhet som varje dag berör 1,5 miljoner innevånare och företag i huvudstadsområdet, är det landets största och ledande vatten- och avfallsbolag.

Bolaget äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge, men hjälper även till och arbetar med vatten och avfallshantering i ytterligare kommuner i Stockholmsområdet.

Ramavtalet som PE vunnit omfattar förstudier, utredningar och projekteringsuppdrag inom Stockholm Vatten och Avfalls omfattande ledningsnät och anläggningar. PE kommer att leverera tjänster som kan beröra kompetensområden som arkitektur, brand, el, geoteknik, miljöteknik, byggkonstruktion, maskin, styr och övervakning samt VVS och ventilation.