Nyheter

WSP vinner stort ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

WSP har ingått ett tvåårigt ramavtal, med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år, med ett av Sveriges största elnätsbolag. Ramavtalet gäller tekniska konsulttjänster för att bygga ut och anpassa det svenska elnätet för ökad fossilfri elproduktion.

Avtalet med Vattenfall Eldistribution gäller från den 1 januari 2024 till den 31 december 2025 med option om årsvisa förlängningar fram till 2028.

Genom ramavtalet blir WSP en del av den långsiktiga målsättningen att redan till år 2030 ha dubblerat det svenska elnätets kapacitet. Elnätets utbyggnad är en viktig förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål och fortsätta vara konkurrenskraftigt.

– Det svenska elnätet måste kraftigt byggas ut för att klara av att leverera fossilfri energi i den mängd som bland annat elektrifieringen kräver och vi är mycket stolta över förtroendet och möjligheten för WSP att bidra med vår tekniska och globala kompetens i detta viktiga arbete, säger Oscar Tottie, marknads- och försäljningschef Earth & Environment på WSP.

En utmaning för elnätssatsningarna är kompetensförsörjningen. WSP bidrar med viktig teknisk expertis som krävs för satsningarna ska bli verklighet. Som det enda riktigt globala konsultföretaget har man goda möjligheter att använda hela världens kunskap för att hitta de bästa lokala lösningarna.

Fot0: Brett Sayles