Tag: sågverk

Limträbranschen ser ljust på framtiden trots minskad försäljning första kvartalet 2024

Den rådande lågkonjunkturen i svensk ekonomi har fått bygginvesteringarna att avstanna och gjort att hushållen…RemaSawco erhåller beställning från sågverk i Polen

RemaSawco har erhållit en beställning från ett sågverk i Polen. Beställningen avser…Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood

RemaSawco AB har fått en beställning från Moelven Wood AS gällande leverans av ett brädsorteringssystem till…RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood AS

RemaSawco AB har fått en beställning från Moelven Wood AS gällande leverans av ett brädsorteringssystem till företagets…Hilmer Andersson investerar i virkestorkar från Valutec

För att ytterligare höja kvalitetsutbytet har det familjeägda sågverket…Nytt avtal: RemaSawco erhåller beställning från Vida Borgstena

RemaSawco AB har tecknat avtal med…RemaSawco erhåller beställning från Södra på uppgradering av fyra sågverk

RemaSawco AB har tecknat avtal med skogsindustrikoncernen Södra…Svenskt Trä: Delar av limträförsäljningen fortsätter att öka, konjunkturläget till trots

Den senaste leveransstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar att den kraftiga…SCA blir helägare till Gällö Timber

SCA och Persson Invest inledde 2010 ett samarbete kring Gällö Timber och sågverket i Gällö i Jämtland. Sedan…Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”

Under 2022 uppnådde den svenska produktionen av trävaror…Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten

Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker…Limträ på första parkett under det svenska ordförandeskapet i EU

Limträ intar en central roll i den utställning som Skogsindustrierna står värd för…Efterfrågad vägledning för ytkvaliteten hos KL-trä lanseras

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä”. Publikationens avsikt är att hjälpa beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera med bedömning av ytkvalitet vid uppstart av nya projekt. Publikationen riktar sig även till besiktningspersoner och entreprenörer för att använda som stöd vid projektslut….Vida investerar i kanaltorkar till Vimmerby

Vida investerar i ytterligare torkkapacitet till sågverket i Vimmerby. Valutec har vunnit…Vad kan sågverk göra för att uppfylla FN’s Agenda 2030 samtidigt som de ökar sin konkurrenskraft?

Alla behöver bidra till en mer hållbar värld. Det gäller i högsta grad sågverken. Sågverk är en elintensiv och…Rapport från Trämarknaden i Karlstad

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den…Svensk sågverksnäring väljer dataordlistan Define för att etablera ett gemensamt digitalt språk

Branschorganisationen Svenskt Trä kommer att…RemaSawco erhåller beställning på 1,4 MSEK från Gällö Timber

RemaSawco AB och…RemaSawco erhåller ytterligare avropsbeställning från Moelven Timber

Detta är den sista beställningen kopplad till det befintliga ramavtal som tecknades mellan RemaSawco och Moelven Timber i juni i år. Detta ramavtal, som har löptid fram till och med september 2022, kan ge en affärsvolym…RemaSawco erhåller order på 10 MSEK till Derome Timber

Ordern omfattar en uppgradering av femton (15) olika system i åtta (8) projekt till tre (3) olika sågverk…Svenskt Trä: ”Så påverkas trävarumarknaden av det geopolitiska läget”

Det siades om en alltmer balanserad marknad i ljuset av…Nu blir det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter

Ett nytt verktyg som IVL har tagit fram på uppdrag av Svenskt Trä gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer…Produktionsrekord!

2021 sattes produktionsrekord för Sveriges sågverk. Även…Autonoma fordon ökar säkerheten på sågverk

Två av Sveriges största skogsindustribolag, Holmen och Södra, ska med hjälp av Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och öka…AB Karl Hedin investerar i sex kammartorkar från Valutec

För att öka sin torkkapacitet och samtidigt behålla en hög kvalitetsnivå investerar den privatägda sågverkskoncernen AB Karl Hedin i fyra kammartorkar till sitt…Produktionsrekord

Med en fortsatt hög efterfrågan på trävaror gör svenska sågverk allt de kan för att möta behovet. Som resultat blev mars den bästa produktionsmånaden…Rekordlåga lagernivåer hos svenska sågverk

När många länder hade svårt att leverera trävaror under 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu…VB Energi har uppnått målet: Levererar fossilfri fjärrvärme i fyra fjärrvärmenät

VB Energi har sedan lång tid använt biobränslen från närliggande skogar och sågverk samt biooljor som bränsle till fjärrvärme. Resan mot helt fossilfri…CEI-Bois lanserar pilotprojekt med gemensam digital plattform för träindustrin

Den europeiska branschorganisationen för den träbearbetande industrin, CEI-Bois, lanserar nu, under initiativet TIMBIM, ett pilotprojekt med en gemensam digital plattform…Solör Bioenergi med i uppstarten av sågverket i Kalix

Sedan någon månad tillbaka är sågverket i Kalix, som drivs av Rolfs Såg & Hyvleri AB, åter igång efter att stått still under drygt ett år. För leveransen av värmen står nu Solör Bioenergi, som förser…Ny utbildning ska minska olyckorna på sågverken

Sågverksindustrin är en de mest skadedrabbade branscherna i Sverige. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor på sågverken har Prevent tagit fram en…Svenskt Träs nya podd – helt avsnitt tillägnas Trämarknaden

Den 19 november kan man lyssna på branschorganisationen Svenskt Träs Trämarknadsavsnitt i den nystartade Svenskt Trä-podden. Avsnittet handlar bland annat om marknadsläget…Svenskt Trä: ”Nu slår vi hål på gamla myter och bygger mer i trä”

Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä:Unikt samarbete i träindustrin för ökad konkurrenskraft

Branschorganisationen Svenskt Trä har startat ett utvecklingsarbete inom träindustrin som…Ny ordförande för Svenskt Träs styrelse

I juni beslutades det att Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på…Nya handelssorteringsregler av trävaror

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror…