Nyheter

RemaSawco erhåller order på 10 MSEK till Derome Timber

Ordern omfattar en uppgradering av femton (15) olika system i åtta (8) projekt till tre (3) olika sågverk inom Derome koncernen. Projekten innefattar uppgradering av mätstation med RS-3D LogScanner, uppgradering av såglinjemätsystem RS-Con samt uppgradering av sorterstyrning, med RS-ProSort.

Leveranserna och driftsättningarna genomförs under 2022 och 2023.

– Vi tackar Derome för ett gott samarbete och för förtroendet, säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.