Nyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood

RemaSawco AB har fått en beställning från Moelven Wood AS gällande leverans av ett brädsorteringssystem till företagets sågverk i Trysil, Norge. Beställningen är ett avrop från det ramavtal som tecknades mellan företagen i november 2023. Ordervärdet uppgår till drygt 1,8 MSEK + driftsättningskostnader.

Beställningen Moelven lagt till RemaSawco är ett avrop mot det liggande ramavtal som signerades av parterna i november 2023. Beställningen avser uppgradering av sågverket Moelvens Trysils råsortering och består av RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort. Ordervärdet uppgår till drygt 1,8 MSEK plus kostnader för driftsättning.

Leverans och driftsättning är planerat till andra kvartalet 2025.

– Det ramavtal som tecknades under 2023 fungerar mycket bra och ger båda företagen en trygg och stabil bas. Moelven avropar nu ytterligare en uppgradering och fortsätter därmed enligt plan, säger Emilien Saindon, VD RemaSawco AB i en kommentar.