Nyheter

RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin

RemaSawco har erhållit en beställning från en större koncern inom skogsindustrin avseende ett automatiskt avsyningssystem med hållfasthetssortering till ett kombinerat justerverk och hyvleri på ett av koncernens sågverk. Ordervärdet uppgår till strax under 7,5 MSEK.

Beställningen som koncernen lagt till RemaSawco gäller en uppgradering av det kombinerade justerverket och hyvleriet på ett av koncernens sågverk. Beställningen avser ett automatiskt avsyningssystem med hållfasthetssortering som i huvudsak består av RemaSawcos marknadsledande brädskanner RS-BoardScannerQ tillsammans med ett antal kompletterande produkter, optioner och tjänster.

I avtalet ingår även utbildning av kundens personal.

Det totala affärsvärdet uppgår till strax under 7,5 MSEK.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till sommaren 2025.