Nyheter

RemaSawco erhåller beställning från Södra på uppgradering av fyra sågverk

RemaSawco AB har tecknat avtal med skogsindustrikoncernen Södra skogsägarna om att uppgradera fyra av koncernens sågverk med option på ett femte. Avtalet omfattar ett flertal system per sågverk till ett ordervärde om ca 20,7 MSEK + eventuella optioner.

RemaSawco och Södra har kommit överens om att uppgradera Södras fyra sågverk Kinda, Långasjö, Mönsterås och Orrefors. Uppgraderingarna är olika på samtliga sågverk men berör både timmersortering, såglinje och brädhantering.

Timmersorteringen förses bland annat med mätramen RS-LogScanner3D med tillhörande system RS-715. För såglinjen levereras mätramen RS-3DLog tillsammans med optimeringssystemet RS-Opt. De olika processtegen för brädhantering utrustas med brädsorteringssystemet RS-ProSort.

Leverans, installation och driftsättning kommer att ske successivt under 2024.