Nyheter

Solör Bioenergi med i uppstarten av sågverket i Kalix

Sedan någon månad tillbaka är sågverket i Kalix, som drivs av Rolfs Såg & Hyvleri AB, åter igång efter att stått still under drygt ett år. För leveransen av värmen står nu Solör Bioenergi, som förser sågverket med fjärrvärme baserad på rester från den lokala skogsindustrin.

Solör Bioenergy Group, en aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

När det var dags att starta igång sågverket i Kalix igen i december förra året, efter att det stått still under några år, gjordes detta med Solör Bioenergi som leverantör av värme. Solörs fjärrvärmeanläggning, som ligger i utkanten av Kalix tätort, förser idag cirka 550 fastigheter med klimatvänlig värme, varav mer än hälften är villor.

– Kalix är en ort som växer och vi på Solör bygger ständigt ut vår verksamhet för att möta behovet. Vi får löpande nya kunder som väljer hållbar, biobaserad värme, vilket är fantastiskt, säger Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst.

Värmebehovet från sågverket beräknas till mellan 20 och 25 GWh under det första året, vilket är cirka en tredjedel av den tidigare totala fjärrvärmeleveransen i Kalix. Leveransen av värme till sågverket förväntas öka under nästa år.

– Värme utgör en vital del för ett sågverk. Tack vara ett gott samarbete med Solör Bioenergi har en snabb uppstart möjliggjorts. En start som innebär stora möjligheter att utveckla verksamheten på Rolfs Såg & Hyvleri AB. Men också en start som innebär nya arbetstillfällen i Kalix kommun och Region Norrbotten. Resan har börjat – och vi ser fram emot att ha Solör Bioenergi som en ”resepartner”, säger Paul Björnsson, VD på Rolfs Såg & Hyvleri.

Under de närmsta åren kommer dagens biobränslepanna att bytas ut mot en mer modern, för att öka effektiviteten och leveranssäkerheten. Med Rolfs Såg & Hyvleri AB som ny kund blir det än mer aktuellt att genomföra dessa planer.

– Vi är tacksamma över att sågverket valt Solör Bioenergi som leverantör och vi kommer göra allt vi kan för att leverera en stabil värme med hög kvalitet. Vi ser hoppfullt på framtiden och investerar i anläggningen för att kunna blir än mer resurseffektiva och hållbara, säger Johan.

Foto: STARK fotografi & design