Tag: GS-facket

GS-facket: ”Träindustrin drabbas hårt när regeringen lämnar bostadsbranschen i fritt fall”

I den värsta byggkrisen på 30 år så presenterar regeringen inga stora satsningar på att få…Copy of Sex LO-förbund i upprop: ”Rädda branschskolorna från nedläggning!”

”Kompetensbristen ökar under kommande år. Då är det bakvänt…Ny praxis för ockerhyra inom skogsbruket

Allt fler migrantarbetare inom skogsvården vittnar om oskäliga hyror i samband med att de tar anställning i Sverige och erbjuds…GS anmäler Stora Enso

GS-facket agerar nu mot Stora Enso och skickar en formell…Industrins Utvecklingsråd: ”Vi är djupt oroade över svenska miljötillståndsprocesser”

”Vi inom Industrins utvecklingsråd är djupt oroade över den brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet som präglar svenska miljötillståndsprocesser. Om bristerna…GSfacket: ”Skogsvårdsbranschen är en bransch med allvarliga brister”

DN publicerar idag en artikel där två migrantarbetare från Polen vittnar om allvarliga brister på arbetsplatsen. Planteringsarbetarna har spelat in samtal där det framgår…GS-facket anklagar de stora skogsbolagen: Utbrett problem med arbetskraftsexploatering

I offentligheten omfamnar de stora skogsbolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker dem den. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha…Per Hidesten, Industriarbetsgivarna: Årliga löneökningstakten måste klart ner under dagens märke

– Våra arbetskraftskostnader är bland de högsta i världen och det finns dessutom inga tecken på att produktiviteten i Sverige…Avtalsyrkanden växlade mellan Gröna arbetsgivare och GS-facket för Skogsavtalet och Virkesmätningsavtalet

Gröna arbetsgivare har idag utbytt avtalsyrkanden med sin motpart…Jämställd industri sökes

Industrins jämställdhetspris lyfter fram och belönar företag som arbetar långsiktigt och…