Nyheter

Avtalsyrkanden växlade mellan Gröna arbetsgivare och GS-facket för Skogsavtalet och Virkesmätningsavtalet

Gröna arbetsgivare har idag utbytt avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket avseende Skogsavtalet och Virkesmätningsavtalet. Det samma gäller tjänstemannaavtalen för branscherna med Unionen, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Därmed är förhandlingarna i 2020 års avtalsrörelse igång.

Gröna arbetsgivare har idag utbytt avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket avseende Skogsavtalet och Virkesmätningsavtalet. Det samma gäller tjänstemannaavtalen för branscherna med Unionen, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Därmed är förhandlingarna i 2020 års avtalsrörelse igång.

Kraven från facken innefattar inte bara en orimligt hög löneökning på 3 procent (och en ytterligare låglönesatsning), man har även ställt krav på förändringar inom arbetsmiljö, jämställdhet och pensionsvillkor. Med alla krav så innebär det kostnadsökningar som ligger betydligt högre än de redan höga 3 procent som facket vill ha. Med den konjunktur vi går mot kan inte fackens höga krav ses som något annat än oansvariga.

– Mot bakgrund av att den svenska ekonomin mattas av har parterna inom industrin ett ansvar för att hitta en konkurrenskraftig kostnadsram för de kommande avtalsförhandlingarna. 115 parter ska träffa närmare 500 centrala avtal som omfattar nästan 3 miljoner löntagare, då är det viktigt med ansvarsfulla parter som kan sätta ett märke som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft, som möjliggör för flera att få jobb och som tillgodoser företagens behov av medarbetare, säger Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

Hon fortsätter:

– Som kraven ser ut från GS-facket skulle det bli kostsamt för företagen som redan nu är hårt pressade. Om vi inte får till konkurrenskraftiga kollektivavtal skulle inte bara våra medlemsföretag drabbas. Medlemsföretagen spelar ofta en viktig roll för arbetstillfällen på orterna där de verkar. Blir kostnaderna i avtalet för stora finns risken att de här företagen inte kan fortsätta sina verksamheter, vilket skulle ha stora konsekvenser i redan utsatta geografiska områden.

– För skogsföretagen inom Gröna arbetsgivare är det viktigt att deras unika förutsättningar återspeglas i kollektivavtalen. Gröna yrkar därför på mer verksamhetsanpassade arbetstidsregler och verksamhetsnära lönesättning, säger Maria Möller, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

Avtalen ska vara klara den sista mars 2020.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay